Vain kolmannes suomalaisjohtajista kokee, että Suomessa on riittävästi myyntiosaamista. Vain 60 prosenttia yrityksistä tietää, mitä myynnin digitaalinen murros käytännössä tarkoittaa.

Johtajien näkemyksiä myynnin tilasta ja taidoista kartoitettiin myynnin asiantuntijaorganisaatio Rainmakerin ja viestintätoimisto Ground Communications in toteuttamalla Menestyvä johtaja -kyselytutkimuksella, johon vastasi 114 suomalaista toimitusjohtajaa sekä talous-, myynti-, markkinointi-, viestintä- ja HR-johtajaa

Kiristyvä kilpailu näkyy tutkimustuloksista. Lähes yhdeksän kymmenestä, eli 88 prosenttia johtajista on sitä mieltä, että asiakkaan kiinnostuksen herättämiseksi on nähtävä aiempaa enemmän vaivaa. Alle neljännes (23 prosenttia) johtajista kokee, että myynnin osaamista on helppo hankkia. Vain reilu kolmannes (36 %) kokee, että Suomessa on riittävästi myynnin osaamista.

Rainmaker in myynti- ja markkinointijohtajan Mika Aittamäen mukaan automatisaatio on tullut vauhdilla myyntibisnekseen eikä moni alan ammattilainen ole reagoinut riittävän nopeasti uuteen toimintaympäristöön.

”Ei ole selkeää tahoa, joka kouluttaisi digitaalisen myynnin ammattilaisia. Toisaalta vielä ei tunneta markkinoinnin automaation pitkäaikaisia vaikutuksia eri toimialoilla. Tämä on varmasti yksi syy johtajien kokemuksiin myynnin osaamisen hankkimisen vaikeudesta”, Aittamäki toteaa tiedotteessa.

Lähes kaikki vastaajat, 94 prosenttia, olivat sitä mieltä, että digitalisaatio muuttaa yritysten myyntitoimintoa merkittävästi. Nuoret johtajat näkevät vanhempia selvemmin digitalisaation vaikutukset.

Alle 35- vuotiaista johtajista 94 prosenttia kokee myynnin olevan murroksessa omassa organisaatiossa, kun taas yli 55-vuotiaista selvästi vähemmän (72 prosenttia) kokee niin. Yhdeksän kymmenestä alle 35-vuotiaasta johtajasta uskoo markkinoinnin automaation kasvattavan myyntiä organisaatioissa, kun taas yli 55-vuotiaista vain puolet uskoo niin.

Yli kolme neljännestä johtajasta (76 prosenttia) on yhtä mieltä siitä, että markkinoinnin automaatio kasvattaa organisaatioiden myyntiä. Kuitenkin vain alle puolet johtajista (47 prosenttia) kertoo, että omassa organisaatiossa hyödynnetään markkinoinnin automaatiota. Lisäksi vain 61 prosenttia johtajista kokee, että omassa organisaatiossa ollaan perillä siitä, mitä myynnin digitalisaatio käytännössä tarkoittaa.

Perinteiset uusiasiakashankinnan välineet eivät kuitenkaan ole kadonneet. Yli seitsemän kymmenestä johtajasta kertoo soittamisen olevan edelleen paras keino saada asiakastapaaminen.