Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook ja Instagram, ovat nousseet massamedioiksi. Suomalaisista jo 2,7 miljoonaa käyttää Facebookia ja 1,7 miljoonaa Instagramia.

Myös yritykset ovat sosiaaliseen mediaan erikoistuneen viestintätoimisto Someco n hallituksen puheenjohtajan ja strategin Minna Valtari n mukaan kiinnostuneet sosiaalisen median mukanaan tuomista mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä.

Kasvu on näkynyt myös Somecolla. Aluksi toimisto auttoi asiakkaita tuottamaan sisältöä digitaalisiin kanaviin. Sittemmin työnkuva ja osaaminen ovat laajentuneet huomattavasti sosiaalista mediaa laajemmalle.

Keskeisintä on Valtarin mukaan määritellä yhdessä asiakkaan kanssa sisältöstrategia, joka tukee liiketoiminnallisia tavoitteita ja yrityksen missiota.

"Jotta sisällöillä ja sosiaalisella medialla voidaan aidosti kehittää liiketoimintaa, tarvitaan yrityksen johdon, markkinoinnin, viestinnän, myynnin sekä asiakaspalvelun yhteispeliä. Sosiaalinen media ei ole vain markkinoinnin asia."

Somecon liikevaihto oli viime vuonna 1,45 miljoonaa euroa. Myyntikate kasvoi 35 prosenttia ja oli 1,26 miljoonaa euroa.

Valtari siirtyi maaliskuun alussa toimitusjohtajan paikalta Somecon hallituksen puheenjohtajaksi ja strategiksi. Toimitusjohtajaksi tuli johtavana sisältöstrategina toiminut Maarit Niemelä.

Yhdysvalloissa sosiaalisen median kasvusta kiinnostunut Valtari halusi tässä tilanteessa tehdä pelkän liiketoiminnan kehittämisen sijasta myös enemmän asiakastyötä.

"Kiinnostus uusien teknologioiden yrityksille ja organisaatioille mahdollistamaan viestintään oli syy lähteä yrittäjäksi", Valtari kertoo.

Lue Minna Valtarin koko haastattelu tuoreesta Markkinointi & Mainonta -lehdestä 7/2018.