Emmi Nuorgam on valittu ensimmäisenä suomalaisena vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaisena InfluencerTOP50-listalle, joka listaa maailman merkittävimmät vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaiset. Nuorgam kertoo yllättyneensä valinnasta.

"Luulin ensin, että se on jokin roskaposti tai tietojen kalastelua”, Nuorgam kertoo nauraen.

Tampereella asuva Nuorgam on saamelainen vastuullisuusvaikuttaja ja yhteiskunnallinen keskustelija. Hänellä on Instagramissa 15,4 tuhatta seuraajaa. Nuorgam myös tekee erilaisia markkinointiviestinnän töitä kuten kouluttaa ja valmentaa sekä juontaa tapahtumia.

Tunnustuksen saaminen liittyy erityisesti tänä vuonna toteutettuun #faktaakoronasta-viestintähankkeeseen, jossa Nuorgam on toiminut linkkinä valtioneuvoston ja huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan Mediapoolin sekä somevaikuttajien välillä. Nuorgam on PING Helsingin match maker.

Nuorgamin rooli oli hankkeessa kaksitahoinen.

”Olin keväällä viikoittain yhteydessä valtioneuvostoon, muihin ministeriöihin ja asiantuntijaorganisaatioihin, joista sain ajankohtaisen tiedon siitä, mikä sillä viikolla oli oleellista rajoituksissa. Sen jälkeen muutin viranomaistiedon sellaiseen muotoon, että tavallinen ihminen ymmärtää, mistä on kyse. Ikään kuin suomensin sitä. Toiseen suuntaan välitin viestiä niistä asioista, jotka ihmisiä huolettivat ja kysymyksiä vaikuttajilta ministereille.”

”Somevaikuttajien ammattiylpeys kasvoi”

Hanke aloitettiin koronan pahimmassa sokkivaiheessa keväällä. Sen avulla sitoutettiin lähes 2 000 somevaikuttajaa koronasta kertovan faktatiedon jakamiseen omille seuraajilleen.

Nuorgam lisää, että alusta asti tärkeää oli se, että kaikki vaikuttajat olivat mukana hankkeessa maksutta. Kaupallisia tai muita vastikkeellisia yhteistöitä ei tehty.

”Työtä lähdettiin tekemään nimenomaan siitä näkökulmasta, että vaikuttajien haluttiin tunnistavan oma vastuunsa ja vaikutusvaltansa.”

Nuorgam sanoo, että kesällä tehdyn kyselyn mukaan noin puolet hankkeessa olleiden vaikuttajien seuraajista koki saaneensa lisää tietoa ja sillä olleen vaikutusta heidän omaan toimintaansa koronakriisissä.

”Myös moni somevaikuttaja ikään kuin heräsi omaan vastuuseensa ja koki, että heidän tekemäänsä työtä arvostetaan eri tavalla kuin aikaisemmin. Moni koki myös omaa ammattitaitoa ja ammattiylpeyttä lisäävänä sen, että valtioneuvosto haluaa viestiä heille.”

Nuorgam uskoo, että somevaikuttajien ammattiryhmä sai hyvää positiivista nostetta hankkeesta.

”Liian usein vaikuttajien alasta puhutaan negatiivisesti, mitä huonoa se aiheuttaa. Nyt on ensimmäisiä kertoja puhuttu siitä, mitä hyviä vaikutuksia heidän työllään voi olla.”

Ainutlaatuinen hanke maailmassa

Kampanjan kautta tavoitettiin keväällä noin viisi miljoonaa näyttökertaa sosiaalisessa mediassa ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen projekti noteerattiin laajasti mediassa myös kansainvälisesti. Muun muassa Politico, Forbes ja BBC tekivät juttuja hankkeesta.

”Ei ole tiedossa, että muualla maailmassa olisi ollut vastaavaa. Suomen huoltovarmuustyö on jo sinänsä ainutlaatuinen konsepti maailmassa. Luulen, että tällainen yhteistyö vaikuttajien ja viranomaisviestijöiden välillä on mahdollista paljolti siksi, että Suomessa lehdistö on riippumaton.”

PING Helsinki jatkoi #faktaakoronasta hanketta syys–lokakuussa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

”Uskon, että korona on saanut aikaan myös ison ylipäänsä viranomaisviestintään liittyvän murroksen ja ajattelutavan muutoksen. Miten ja missä esimerkiksi valtion pitää kansalaisille viestiä”, Nuorgam sanoo.

Nykypäivänä monen ihmisen ainoa seuraama media voi olla sosiaalinen media.

”Vaikka ei olisikaan kriisitilannetta, myös jatkossa pitäisi olla helposti ymmärrettävää viestintää niille ihmisille, jotka eivät ole journalististen välineiden saavutettavissa. Sellaisia ihmisiä on hirveä määrä.”

Koronatilanteen muutokset näkyvät edelleen nopeasti sosiaalisen median keskusteluissa, joissa uusia huolenaiheita ja tietämättömyyttä nousee jatkuvasti.

”Faktoihin perustuvalle viestinnälle on edelleen tosi paljon tilausta. Nyt kun esimerkiksi julkistettiin koronarokotteeseen liittyviä uutisia, ihan selkeästi rokotekriittisyys ja rokotevastaisuus on noussut tosi paljon keskusteluihin. Siihen liittyen pitäisi reagoida ja tuottaa sisältöä, joka olisi helposti ymmärrettävissä”, Nuorgam huomauttaa.

Lisää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta

InfluencerTOP50 listaus perustuu laajoihin keskusteluihin ja vaikuttajamarkkinointikampanjoiden tuloksiin. Listaus on monipuolinen kattaus sekä alan vakiintuneita johtajia että uusia tulokkaita. Listaus nostaa esiin maailmanlaajuisesti ajatusjohtajuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta sekä ihmisiä ja yrityksiä vaikuttajamarkkinoinnin ilmiöiden takana.

”Emmi on vaikuttavan ja vastuullisen somevaikuttamisen edelläkävijä, ja olen todella iloinen, että tämä tunnustus tuli juuri hänelle. Emmin työ vastuullisen vaikuttamisen saralla ei rajoitu pelkästään PING Helsingin projekteihin, vaan hän tuo vastuullisuuden ja diversiteetin monipuolisesti esiin kaikessa tekemisessään rohkeasti ja omalle tyylilleen uskollisesti”, kuvailee PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahti.

Nuorgam on ollut mukana kehittämässä PING Helsingin vastuullisuustyötä jo vuodesta 2016. Hän on osallistunut muun muassa somevaikuttajien eettisen koodiston luomiseen, toimialaa edistävän vaikuttajafestivaalin rakentamiseen sekä Luotettavan somevaikuttajan käsikirjan konseptoimiseen. Nuorgam myös kouluttaa vaikuttajamarkkinoijiksi haluavia.

”Väitän, että vaikuttajamarkkinointia ei enää tulevaisuudessa ole, jos emme kiinnitä sen vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen erityistä huomiota. Tämä koskee mainonnan lisäksi myös vaikuttajien omaa vastuuta. On tärkeää ja erittäin poikkeuksellista, että kunniamaininta tuli nimenomaan vastuullisuustyöstäni. Vaikuttajamarkkinoinnista on puhuttu pitkään vain kaupallisesta näkökulmasta ja totuttu tuijottamaan myyntilukuja”, Nuorgam iloitsee.

Täällä ovat kaikki tämän vuoden InfluencerTOP50-listalle valitut.