Mainostajien Liiton tuoreen barometrin mukaan ympäristökohteiden sponsorointi kasvaa. Saldoluku on peräti 24, eli 33 prosenttia kyselyyn vastanneista mainostajista ilmoitti lisäävänsä ja yhdeksän prosenttia ilmoitti vähentävänsä ympäristösponsorointia.

Viime vuonna sponsoroinnin arvo kasvoi kahdeksan prosenttia. Tälle vuodelle barometri lupaa reipasta laskua. Vastaajista 44 prosenttia ilmoitti vähentävänsä sponsorointiin käytettäviä rahoja. Summaa kasvattaa vain 11 prosenttia.

Eniten näyttäisi ottavansa takkiin urheilu. Urheilutapahtumien sponsorointia lisää 15 prosenttia ja 51 vähentää. Ohjelma- ja elokuvasponsorointi sekä talvilajit pärjäävät hyvin. Saldoluvut olivat kuusi ja nolla.

Lätkälle ja moottoriurheilulle barometrit lupaavat rajua pudotusta. Kukaan ei ilmoittanut lisäävänsä näiden lajien sponsorointia. Saldoluvut olivat tylysti –41 ja –43.

Mainostajan sponsorointiin käyttämät summat eivät vaikuta kyselyssä saatuihin saldolukuihin. Saldoluvut eivät täten ilmaise käytettävien rahamäärien kehitystä vaan markkinoiden sentimenttiä, eli arkisesti sanottuna sitä, missä fiilareissa tyypit on.