Tavaratalokonserni Stockmann julkisti tänään tuoreita lukujaan kolmannelta kvartaalilta eli heinä-syyskuulta.

Huhtikuussa yrityssaneeraukseen hakeutuneen Stockmannin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 207,6 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavaan ajankohtaan liikevaihto oli 225,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön oikaistu liiketulos nousi vertailukauden 5,4 miljoonasta eurosta 13,9 miljoonaan euroon. Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa, kun vertailukaudella se oli -0,23 euroa.

”Stockmann-konsernin kolmannen kvartaalin tulos oli hyvä sekä Lindex- että Stockmann-divisioonissa myynnin tehostamisen ja kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta”, toimitusjohtaja Jari Latvanen kommentoi osavuosikatsauksessa.

Stockmann arvio, että liikevaihto vuodelta 2020 tulee jäämään viime vuodesta, ja liiketulos jää tappiolliseksi. Taustatekijänä on koronapandemia, joka tuo yhtiön mukaan normaalia suurempaa epävarmuutta neljännelle kvartaalille.

Yhtiöllä ei ollut tätä ennen ohjeistusta, vaan Stockmann lupaili julkaisevansa tulosennusteen, kun markkinanäkymät ovat selkeämmät.

”Tavaratalojen ja myymälöiden kävijämäärät kääntyivät nousuun kohti normaalitasoa kolmannella vuosineljänneksellä, kunnes covid-19-pandemian muutokset alkoivat vaikuttaa liiketoimintaan katsauskauden lopussa. Koronapandemia on edelleen suurin syy myynnin laskuun digitaalisen myynnin vahvasta kasvusuunnasta huolimatta”, Latvanen sanoo.

Koko tammi-syyskuun osalta konsernin liikevaihto oli 558,7 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella luku oli 674,8 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos taas oli -17,3 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 1,0 miljoonaa euroa.

Velkainen Stockmann

Koronakriisi on iskenyt Stockmanniin rajusti. Yhtiön viime vuoden neljännen kvartaalin osavuosikatsaus antoi jo hieman uskoa tulevaan, mutta sitten koronakriisi laittoi näkymät uusiksi.

Stockmann on ottanut paljon velkaa. Yhtiöltä löytyy vakaudellisia ja vakaudettomia velkoja sekä yli 100 miljoonan euron hybridilaina, joiden velkojat eivät ole samalla viivalla muiden kanssa.

Stockmannin hallitus ja johto pitävät liiketoimintaa jatkamiskelpoisena, joten Stockmann hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuun alussa. Saneerausmenettelyn selvittäjäasiamies Jyrki Tähtinen on todennut, että elinkelpoiselle liiketoiminnalle on edellytys ja toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma voidaan laatia.

"Ehdotus saneerausohjelmaksi on valmisteltavana ja se jätetään määräpäivään 11. joulukuuta 2020 mennessä”, toimitusjohtaja Latvanen kommentoi.

Osana ohjelman valmistelua Stockmann arvioi kiinteistöjen myymistä ja takaisinvuokrausta. Lindexin omistukseen liittyviä strategisia vaihtoehtoja koskeva prosessi on toistaiseksi keskeytetty, osavuosikatsauksessa sanotaan.

Saneeraus koskee noin 645 miljoonaa euroa konsernin ulkoisista veloista, joihin kuuluvat korolliset velat, myös hybridilaina, sekä ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.