Hankkeet

M&M 24.3.2015 11:50 päivitetty 4.2.2016 10:53

Suomalainen hanke haastaa Googlen ja Applen - Tuloksena uutis- ja somesovellus

Colourbox

MyGeoTrust-projekti kehittää ohjelmistoja, joiden avulla organisaatiot voivat hyödyntää joukkoistetusta mobiilidatasta saatuja tietotuotteita tietoturvan säilyessä.

Helsingin yliopisto ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ovat käynnistäneet projektin, joka kerää mobiililaitteiden käyttäjien paikkatietoa joukkoistamalla.

Kolmivuotinen MyGeoTrust-projekti tuottaa ensimmäisessä vaiheessa kolme sovellusta: uutis- ja somesovelluksen, sisätilojen paikannussovelluksen sekä kuntoilun ja hyvinvoinnin seurantasovelluksen.

"Google ja Apple hallitsevat noin 96 prosenttia paikkatietomarkkinoista. Monet kuluttajat eivät tiedä, että heidän matkapuhelimensa välittävät paikkatietoja näille yrityksille eivätkä kuluttajat voi mitenkään hallita luovuttamaansa tietoa", projektipäällikkö Robert Guinness Paikkatietokeskuksesta kertoo tiedotteessa.

Paikkatietokeskus suunnittelee ja toteuttaa ohjelmointirajapintoja, joiden avulla yritykset ja muut organisaatiot voivat hyödyntää joukkoistetusta paikkatiedosta jalostettuja tietotuotteita niin, että mobiililaitteen käyttäjällä on mahdollisuus kontrolloida, kuka pääsee käsiksi hänen tietoihinsa, missä muodossa ja mihin tarkoituksiin.

Myöhemmin ovat vuorossa ohjelmointirajapinnat, joiden avulla organisaatiot voivat hyödyntää joukkoistetusta mobiilidatasta jalostettuja tietotuotteita yksittäisten henkilöiden tuottaman tiedon kuitenkin pysyessä turvassa.

Paikkatiedolla on käyttöä monenlaisessa liiketoiminnassa, esimerkiksi kuljetusalalla, mainonnassa, kaupunkisuunnittelussa, viihteessä ja koulutuksessa, kertoo tiedote.

"Aikana, jolloin tietokoneiden käyttöjärjestelmämarkkinoita hallitsivat Microsoft ja Apple, Linux osoitti, että avoimuuden ja yhteistyön periaatteita hyödyntämällä voidaan luoda käyttökelpoisia vaihtoehtoja olemassa oleville suurten yritysten luomille ratkaisuille. MyGeoTrust pyrkii saamaan aikaan vastaavanlaisen murroksen joukkoistetun mobiilidatan nykyisillä markkinoilla", Guinness sanoo.

MyGeoTrust-projektin ohjausryhmässä on jäseniä monista yrityksistä kuten Microsoft Mobile, HERE (Nokia), Sanoma ja KONE.

Paikkatiedon kerääminen joukkoistamalla ajoittuu elokuuhun.