"Pinnan alla kuplii", arvioi Alko vuoden 2020 trendiraportissaan tämän hetken viinimarkkinoita. Alko ennustaa kysynnän nousua uusvanhoille viinimaille kuten Kreikalle, Slovenialle, Kroatialle ja Georgialle.

”Tulemme näkemään kysynnän kasvua vähemmän tunnetuille rypälelajikkeille kuten Assyrtiko, Rkatsiteli ja Alvarinho. Kotimaiset oluet ovat jo nyt in – samaa povaamme siidereille ja marjaviineille. Tisleet, viinit ja panimotuotteet Aasiasta tulevat nekin innostamaan kuluttajia. Osasyynä tähän on myös elämyksellisyyden trendi”, kertoo Alkon tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkuna tiedotteessa.

Hänen mukaansa elämyksellisyys on vahvemmin osa ruokailua, jossa ruoan alkuperä ja isoäidinaikaiset reseptit päivittyvät nykyaikaan. Raaka-aineiden hankinta on osa elämyksellisyyttä ja vaivalla hankituille laadukkaille raaka-aineille halutaan laatua lasiin. Ruokapöydän tarjoiluille valitaan rohkeammin ja kokeilevammin eri tyylisiä juomia, ei automaattisesti joko puna- tai valkoviiniä.

Alkon trendiraportti 2020 listaa viisi asiakkaiden valintoihin vaikuttavaa trendiä ja ilmiötä, jotka ovat nousseet alalla puheenaiheiksi ja osin myös ostopäätöksiin vaikuttaviksi tekijöiksi:

• Tiedostava alkoholinkäyttö

• Ilmastokriisin heijastuminen myös juomavalintoihin

• Craft: aitouden ja tarinoiden korostuminen

• Sosiaalinen fiilistely

• Elämyksellisyys juoman ja ruoan yhdistämisessä

Raportin mukaan kuluttajat haluavat vaalia omaa terveyttään ja hyvinvointiaan yhä kokonaisvaltaisemmin. Alkoholinkäytön kohtuullisuus ja alkoholin vaikutukset pohdituttavat, kun tietoisuus alkoholinkäytön haitallisista terveysvaikutuksista kasvaa. Yhä useampi hakee muutoksia juomatapoihinsa ja alkoholinkäyttö on tiedostavampaa.

Määrän sijaan panostetaan yhä enemmän laatuun ja haetaan elämyksiä, kokemuksia ja näyttävyyttä, joita jakaa myös sosiaalisessa mediassa. Kansainvälisesti on vahvistumassa trendi, jossa haetaan nautintoa ja sosiaalista fiilistelyä visuaalisesti näyttävien juomien avulla.

Kiinnostus miedompia juomia kohtaan on kasvanut. Tilanteet ja tavat kuluttaa juomia ovat monipuolistuneet ja arkipäiväistyneet. Arkena juominen on yleisesti ottaen viime vuosikymmeninä vähentynyt, kun taas kotona juominen on lisääntynyt.

Kuluttaja janoaa lisää tietoa

Ruokavalintojen merkityksestä ympäristöön on keskusteltu paljon, mutta vastuullisuus on yhä merkittävämpi ostokriteeri myös Alkon asiakkaille.

”Huoli maapallon tilasta on herättänyt monet meistä miettimään, kuinka omissa kulutusvalinnoissaan voi ottaa ympäristöasiat huomioon. Asiakas on yhä tiedostavampi ja vaatii myös tekoja. Myös kuluttajan tiedonjano kasvaa. Tuotteista halutaan tietää lisäaineet, energiasisällöt, hiilijalanjälki tai tuotteen jäljitettävyystiedot pellosta pulloon”, toteaa Alkon vastuullispäällikkö Marja Aho.