Workplace Nordicin ja Miltton Academyn esittelemästä aineistosta käy ilmi, että suomalainen johtaja on kansainväliseen kollegaansa verrattuna luontaisesti vähemmän sosiaalinen, uudistajana maltillisempi sekä yleisesti ottaen harmoniahakuisempi.

Päätelmät perustuvat yli 800 suomalaisjohtajan ja esimiehen WorkPlace Big Five Profile -työpersoonallisuusprofiileihin, joita vertailtiin kansainväliseen verrokkiaineistoon.

WorkPlace Big Five -profiili kuvaa henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita.

"Näyttää siltä, että suomalainen johtaja on tyypillisesti maanläheinen ja käytännöllinen, ei turhia pullistele eikä pulise. Kysymys on, riittääkö suomalaisen johtajan halu haastaa ja luoda uutta", arvioi Workplace Nordicissa työskentelevä psykologi Jarkko Rantanen tiedotteessa.

Vertailun mukaan merkittävä ero suomalaisten ja kansainvälisten johtajien välillä on mukautuvuudessa.

Suomalainen johtaja myös etsii keskimäärin enemmän harmoniaa kuin kansainvälinen johtaja.

Maailmalla ylin johto on myös selkeästi uutuushakuisempaa kuin Suomessa. Suomalaissuomalaiselle johtajalle sosiaalisuus on vähemmän luontaista kuin kansainväliselle johtajalle.

Vertailun mukaan suomalaisten nais- ja miesesimiesten välillä ei juuri merkittäviä eroja löydy. Ylimpään johtoon edenneet naiset ovat kuitenkin keskimäärin mieskollegojansa vahvemmin uudistajia ja valmiimpia haastamaan sekä kyseenalaistamaan.