Sauna

M&M 14.6.2016 10:05

Suomalaisen saunaelämyksen ympärillä pyörivä liiketoiminta kovassa kasvussa – "Vain taivas on rajana"

Colourbox

Saunaan liittyvien elämyskonseptien tarjonnassa nähtiin yli 60 prosentin kasvupotentiaali.

Sauna from Finland ry tilasi markkinatutkimuksen, josta selvisi, että sauna-alan kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet nähdään alan yritysten keskuudessa hyvin positiivisina.

Tutkimukseen vastanneista kolme neljästä arvioi sauna-alan markkinoiden kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Etenkin saunaan liittyvät elämyskonseptit ovat kovassa nosteessa. Elämyksellisten kokonaiskonseptien tarjonnassa nähtiin yli 60 prosentin kasvupotentiaali.

Asiakasryhmistä eniten kasvua odotetaan yritysasiakkailta.

”Tarvitaan kokonaisymmärrystä alan potentiaalista, jotta asioita voidaan viedä oikeaan suuntaan. Sauna-ala on monipuolinen ja potentiaalista liiketoimintaa voi olla missä vaan. Vain taivas on rajana”, sanoo Sauna from Finlandin toiminnanjohtaja Carita Harju tiedotteessa.

Tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä on myös voimakasta kiinnostusta kansainvälistymiseen. Potentiaalisina kasvusuuntina nähtiin Keski-Eurooppa, josta erityisesti Saksa sekä Aasiassa Kiina ja Japani.

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy huhti-toukokuussa 2016. Kyselyyn vastasi hieman yli 200 yritystä, jotka katsovat liiketoimintansa liittyvän sauna-alaan.

Sauna from Finland on 130 yrityksen verkosto.