Lähes kaksi kolmesta luottaa oman maakunnan suurimman (62 prosenttia) ja oman paikallislehden (59 prosenttia) uutisointiin. Enemmistö arvioi myös Helsingin Sanomien (63 prosenttia) ja Kauppalehden uutisoinnin (55 prosenttia) olevan luotettavaa. Selvä enemmistö (60 prosenttia) pitää sosiaalisen median uutisointia epäluotettavana.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat vähemmässä määrin iltapäivälehtien (Iltasanomat 26 prosenttia ja Iltalehti 23 prosenttia) uutisointiin. Useampi kuin kaksi viidestä vastaajasta katsoo, että iltapäivälehdet eivät ole sen enempää luotettavia kuin epäluotettaviakaan.

Maaseudun Tulevaisuus puolestaan on uutiskanava, jonka luotettavuutta neljännes vastaajista ei osaa arvioida. Kuitenkin enemmän kuin kaksi viidestä (44 prosenttia) arvioi lehden uutisoinnin luotettavaksi.

Kaikkein vähiten luotetaan sosiaalisen median, (esim. Facebook, Twitter, Instagram) uutisointiin. Alle kymmenesosa luottaa suoranaisesti sosiaalisen median "uutisiin". Enemmistö, 60 prosenttia, pitää niitä epäluotettavina. Joka neljäs vastaajista suhtautuu sosiaalisen median uutisiin neutraalisti.

Nuorista (18–30 -vuotta) 13 prosenttia eli keskimäärää suurempi osuus luottaa sosiaalisen median uutisointiin. Oxfordin Reuters-instituutin tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen nuori pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenä. Tätä taustaa vasten nuorten kesimääräistä suurempi luottamus sosiaaliseen mediaan uutislähteenä on melko ymmärrettävä.

Näkemykset tiedotusvälineiden uutisointien luotettavuudesta ovat muuttuneet varsin vähän vuodesta 2013. Ylen TV- ja radiouutisiin sekä STT:n uutisointiin luotetaan ainoastaan hieman aiempaa vähemmän. Luottamus iltapäivälehtien (IS ja IL) ja asuinkunnan paikallislehden uutisointiin on kuitenkin jonkin verran kohentunut aiemmasta.

Naiset luottavat uutisiin miehiä enemmän

Tutkimuksen mukaan naiset luottavat hieman miehiä enemmän, ja perussuomalaisten kannattajat keskimäärää vähemmän kaikkien medioiden uutisointiin.

Yle n uutisointiin luottavat eniten akavalaiset, keskimäärin 20–35 000 euroa vuodessa ansaitsevat ja naiset. Puoluetaustan mukaan vahvinta luottamus Ylen uutisointiin on vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajien piirissä.

MTV3:n uutisointiin luottavat eniten naiset, taajamissa asuvat, 41–50 -vuotiaat, 20–35 000 euroa vuodessa ansaitsevat ja kokoomuksen kannattajat.

STT:n uutisointia pitävät keskimääräistä luotettavimpina yli 41 -vuotiaat, akateemisen koulutuksen saaneet, ylemmät toimihenkilöt, sekä kokoomusta, SDP:tä ja vihreitä kannattavat.

Helsingin Sanomien uutisointiin luottavat eniten pääkaupunkiseudulla asuvat, ylempään keskiluokkaan kuuluvat, akavalaiset, keskituloiset ja naiset. Eniten HS:n uutisiin luottavat vihreiden kannattajat (89 prosenttia) ja vähiten perussuomalaisten kannattajat (21 prosenttia).

Maakunnan ykköslehtien uutisointiin luottamus oli vahvinta 41-50 -vuotiailla, sekä keskustan ja kokoomuksen kannattajilla.

Kauppalehden uutisointiin luottavat eniten ylemmän keskiluokan edustajat, yrittäjät ja toimihenkilöt sekä keskustan ja kokoomuksen kannattajat. Luottamus lehden uutisointiin kasvaa tulojen kasvaessa ja asuinalueen siirtyessä maaseutumaisemmaksi.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Tutkimuksessa tiedusteltiin kansalaisten luottamusta eri tiedotusvälineiden uutisointiin. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 1.–5.12.2017. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 016. Vastaajat edustavat maamme 18–75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.