Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) mukaan painettu media on edelleen suomalaisten suosiossa sisältöjen ja kuluttamisen tapojen monipuolistuessa.

KMT:n mukaan 91 prosenttia suomalaisista lukee viikoittain sanoma- tai aikakauslehteä jollakin välineellä. 75 prosenttia suomalaisista lukee painettua sanomalehteä tai aikakauslehteä joka viikko.

Selkeästi suosituin väline on edelleen ylivoimaisesti painettu lehti, jota lukee kolme neljästä. Digitaalisia kanavia käyttävien lukijoiden osuus on 65 prosenttia. Joka toinen lukee sisältöä matkapuhelimella.

Suurimpien suomalaisten sanomalehtien printtilehden lukijamäärä vähentyi uusimman KMT-tutkimuksen mukaan 2,2 prosentilla.

"Digitaalisella sisällöllä ei ole koko laskua pystytty pysäyttämään", sanoo MediaAuditFinland Oy:n toimitusjohtaja Kaija Sinko.

Hän arvioi, että pitkään jatkunut painetun median lukijamäärien lasku näyttää kuitenkin tasaantuvan.

Hän korostaa, että 63 prosentilla tutkimukseen vastanneista oli painetun sanomalehden, sen digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus ja 57 prosentilla oli aikakauslehden maksullinen tilaus.

"Kyllä ihmiset ovat valmiita maksamaan sisällöistä. Laskua on, mutta edelleen isoimpia sanomalehtiä lukee 2,3 miljoonaa suomalaista. Se on huikea luku. Toki meillä on aiemmin ollut vieläkin hurjempia lukuja", Sinko sanoo.

Alma Talent kasvatti lukijamääräänsä

KMT:n mittaamien Alma Talent in printtimedioiden yleisö kasvoi noin 5 000 lukijalla 512 000 lukijaan verrattuna edelliseen mittaukseen.

Kauppalehden ­painetun ­lehden ­lukijamäärä on ­pysynyt miltei ­ennallaan. Kauppalehden painetun lehden keskimääräinen lukijamäärä väheni viime vuonna KMT:n mukaan 2 000 henkilöllä 123 000 lukijaan.

Laskua edellisestä mittauksesta oli 1,6 prosenttia. Jos mukaan lasketaan näköislehti, laskua oli 2,2 prosenttia.

"Painetun Kauppalehden lukijamäärä on pysynyt lähes ennallaan, mikä kertoo sen vahvasta brändistä ja asemasta talousuutisoinnissa”, sanoo Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi.

Kauppalehti on osa Alma Talentia, joka julkaisee lisäksi muun muassa Talouselämää, Tekniikka&Taloutta, Arvopaperia, Tiviä ja Mikrobittiä sekä myös Markkinointi&Mainontaa.

Kauppalehden kokonaistavoittavuus oli viikossa keskimäärin 802 000 lukijaa. Kokonaistavoittavuus kuvaa printin ja digin yhteistä lukijamäärää.

Lukua ei voi verrata aiemmin julkaistuihin, koska KMT on vaihtanut lukuja, joita se käyttää tulosten kalibroinnissa.

Kauppalehti kertoi aiemmin helmikuussa, että lehden kokonaislevikki kasvoi viime vuonna. Lehden digitaalisten tilausten määrä kasvoi neljällä prosentilla 82 201 tilaukseen.

"Digitaalisten tilausten kasvu on kompensoinut printin tilausten laskun. Vaikka digitaalinen veto on vahvaa, on ilahduttavaa, että printtitavoittavuutemme kasvaa edelleen”, Ahosniemi sanoo.

Talouselämän painetun lehden keskimääräinen lukijamäärä nousi viime vuonna 11,7 prosentilla 162 000 lukijaan. Määrä kasvoi 17 000 lukijalla.

Talouselämän lisäksi painettujen lehtien lukijamäärät kasvoivat selvästi Tekniikka&Taloudella ja ­Tivillä.

KMT:n tutkimista Alma Talentin lehdistä printtilehtien lukijamäärät vähenivät Kauppalehden lisäksi Kauppalehti Optiolla, Mikrobitillä ja Arvopaperilla.