Voiko ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaikuttaa myös sijoittamalla?

Kyllä, uskoo 41 prosenttia LähiTapiolan kyselyyn vastanneista säästäjistä ja sijoittajista.

Kantaansa ei osannut sanoa kolmannes sijoittavista vastaajista, ja 29 prosenttia ajatteli, ettei sijoittamisen kautta voi vaikuttaa.

Sen sijaan ne, jotka eivät säästä tai sijoita, suhtautuivat sijoittamisen vaikutusmahdollisuuksiin pessimistisemmin. Heistä vain runsas neljännes uskoi, että sijoittamalla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Enemmistö näistä vastaajista ei osannut sanoa kantaansa, ja noin kolmannes ei uskonut vaikutusmahdollisuuksiin.

”Kiitettävän iso osa suomalaisista sijoittajista tunnistaa mahdollisuuden vaikuttaa myös sijoitustensa kautta”, kommentoi johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta tiedotteessa.

Hänen mukaansa esimerkit kansainvälisiltä markkinoilta todistavat, että sijoittajilla on ollut vaikutusta yhtiöiden toimintaan ja raportointiin muun muassa vaikuttamishankkeiden ja yhtiökokousten kautta.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn toteutti Kantar TNS maalis- ja huhtikuussa. Kyselyyn vastasi 1 196 suomalaista, jotka olivat 15–74–vuotiaita. Virhemarginaali on +/- 2,9 prosenttiyksikköä.

Miten vaikuttaa?

Kyselyssä enemmistö sijoittamisen vaikutusmahdollisuuksiin uskoneista vastaajista näki, että he vaikuttavat tehokkaimmin ilmastonmuutokseen vastuullisesti toimivien yritysten kautta. Ajatus on, että ostamalla yhtiön osakkeita sijoittajat tukevat yhtiöiden toimintaa.

Kalpion mukaan vastuullisesti toimivat yhtiöt huomioivat ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja yrittävät pienentää oman toimintansa vaikutuksia ympäristöön.

”Sijoittaja voi myös edellyttää yhtiöiltä läpinäkyvää raportointia ilmastovaikutuksista ja tiedonsaantia toimenpiteistä. Osakeomistus mahdollistaa myös vaikuttamisen yhtiökokousten kautta tarvittaessa", Kalpio kommentoi.

Toiseksi tehokkain tapa vastaajista oli sijoittaa arvopapereihin, joilla rahoitetaan ympäristöä tukevia hankkeita tai innovaatioita. Tällaisia ovat esimerkiksi useiden yhtiöiden liikkeelle laskemat vihreät velkakirjat eli green bondit.

”Oiva keino varmistaa, että pääomamarkkinoilta kerätyt varat kohdistetaan suoraan ilmastonmuutosta hillitseviin parannuksiin ja innovaatioihin on sijoittaa vihreisiin velkakirjoihin”, Kalpio sanoo.

Noin kolmannes kyselyn vastaajista uskoi, että valitsemalla vastuullisesti toimivan varainhoitajan tai rahaston voi tehokkaasti vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään.