Lapsuudessaan muutaman vuoden Laosissa asunut Pinja Puustjärvi kiinnostui opiskeluaikanaan kehitysyhteistyöstä.

Kiinnostuksen myötä hän meni Laosiin suorittamaan harjoitteluja sekä työkeikkoja ja asui myös maassa yhden kokonaisen vuoden.

”Silloin syntyi ajatus siitä, että voisiko kehitysyhteistyötä edistää jollakin tavoin myös yritystoiminnan kautta”, Puustjärvi muistelee.

Tämän jälkeen Puustjärvi meni kolmeksi vuodeksi konsulttifirmaan töihin kartuttaakseen tietämystään ja osaamistaan bisnesmaailmasta.

Yhtenä visiona oli löytää liikeidea, jonka avulla olisi mahdollista suojella metsiä ja samaan aikaan edistää paikallisten asukkaiden elintasoa Laosissa. Monen pohdinnan jälkeen kävi ilmi, että kahvinviljely olisi oiva vaihtoehto.

”Kahvi oli olemassa Laosissa jo valmiina. Lisäksi kahvi kasvaa hyvin myös puiden alla. Päätin, että tämä on konsepti, jonka haluan toteuttaa”, Puustjärvi kertoo.

Melko pian Puustjärvi löysi sijoittajia Tanskasta. Lopulta vuonna 2019 oli tullut aika perustaa uusi yritys, Slow Forest Coffee A/S.

Yritys työllistää tällä hetkellä Laosissa viisi paikallista työntekijää. Suomessa yhtiön palveluksessa työskentelee kolme henkeä ja Tanskassa kaksi, Puustjärvi itse mukaan lukien.

”Yrityksen syntytarina on melko pitkä ja polveileva. Voisi sanoa, että kiinnostus muuttui visioksi pitkän ajan kuluessa”, Puustjärvi toteaa.

Slow Forest Coffee operoi pääosin Tanskasta ja Laosista käsin. Yritys tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti erikoiskahvia, jota se myy suoraan yrityksille ja kuluttajille.

Yritys sitoutuu kahdeksaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, muun muassa takaamalla laosilaisille viljelijöille 50 prosenttia kilpailijoita paremman hinnan kahvinviljelystä, mistä 40 prosenttia maksetaan ennen satokauden alkua ennakkoon, sekä tukemalla naisviljelijöitä ja vähemmistöjä.

Slow Forest Coffee toimii yhdessä 37:n kahvinviljelijän kanssa Etelä-Laosissa. Slow Forest Coffeen kahvin paahtamisesta vastaa tuoreeltaan Kööpenhaminassa kuuluisa paahtomestari Michael de Renouard.

Paahdetun kahvin ohella Slow Forest Coffee myy raakapapuja.

Vastuullisuus edellyttää läsnäoloa

Globaalin kahvimarkkinan odotetaan yltävän 60 miljardiin dollariin vuonna 2020. Samalla kahviviljelmät ovat vaarassa ilmastonmuutoksen edessä.

Tyypillinen teollinen kahviviljelmä, mistä monet suomalaiset saavat päivittäisen kahvikupposensa, on luonnon monimuotoisuudelta heikko ja omaa 0 prosentin latvuspeittävyyden.

Slow Forest Coffeen viljelijät sitoutuvat agrometsätalouteen, ja kahviviljelysten latvuspeittävyys on vastaavasti 32 prosenttia.

Viljelmien kasviston monimuotoisuus ja latvuspeittävyys takaavat turvaa luonnonkatastrofeja ja ilmastonmuutosta vastaan.

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Puustjärvi vietti alkuvaiheessa pitkän ajan Laosissa valvomassa yritystoiminnan käynnistämistä.

Puustjärvi korostaakin, että tuotantoprosessin vastuullisuuden ja välikäsien karsimisen mahdollistaa kaikkein varmimmin ja tehokkaimmin läsnäolo tuotantopaikalla.

”On välttämätöntä tuntea olosuhteet ja ihmiset sekä käydä tutustumassa tilanteeseen paikanpäällä säännöllisin väliajoin. Tärkeää on nähdä ja kokea asiat itse.”

Toinen keskeinen asia on riippumattoman datan seuraaminen. Koska Slow Forest Coffee haluaa kasvattaa puiden määrää viljelmillä, yritys seuraa puuston kehittymistä viljelmillä satelliittidatan avulla.

Jatkossa yritys aikoo tehdä kerran vuodessa niin sanotun puuinventaarion, jonka aikana henkilöstö käy tarkistamassa viljelijöiden tilojen puutilanteen.

Ajatuksena on seurata määrien ja lajien tarkkuudella kullakin viljelmällä vuosien aikana tapahtuvia muutoksia.

”Tässäkin suhteessa tärkeintä on olla paikan päällä, jos mielii olla aidosti vastuullinen toimija. Haluamme kertoa ihmisille tarkasti, mitä alueella tapahtuu ja missä ajassa.”

Visiona hallittu kasvu

Puustjärvi on yrityksen suurin omistaja. Alkuvaiheessa mukaan lähteneet tanskalaiset enkelisijoittajat omistavat yrityksestä toiseksi suurimman osan.

Tämän lisäksi omistajiin lukeutuu pari pienempää sijoittajaa Englannista. Viime vuonna perustetun yrityksen liikevaihto on tänä vuonna noin 200 000 euron tuntumassa.

Slow Forest Coffee järjesti vastikään rahoituskierroksen, jossa yhtenä merkittävänä rahoittajana oli tanskalainen kasvuyrityksiin erikoistuva The Danish Growth Fund. Rahoituspotti oli dollareiksi muutettuna 545 000 dollaria eli hieman vajaat 470 000 euroa.

Puustjärven mukaan yhtiön missiona on kasvaa, mutta kasvu ei saa tapahtua siten, että alkuperäinen ajatus vastuullisesta, ekologisesta ja läpinäkyvästä tuotantoprosessista ja yritystoiminnasta vaarantuu.

”Haluamme kasvaa, mutta systeemin Laosissa pitää toimia. Emme halua kasvattaa viljelijöiden määrää liian aggressiivisesti. Tavoite viidelle vuodelle on kasvattaa määrä noin 500 viljelijään, mikä tarkoittaisi tuhatta tonnia kahvia vuodessa”, Puustjärvi sanoo.