Tutkimusaineisto koostui 45 some-vaikuttajan Instagram-kuvista, joita analysoitiin yhteensä 405. Tutkimukseen osallistui muun muassa entinen Miss Suomi Sara Sieppi, fitness-tähti Oona Tolppanen ja some-vaikuttaja Sini Laitinen.

Vaikuttajilta selvitettiin, oliko kuvien taustalla sponsoreita tai kaupallista yhteistyötä. Lisäksi vaikuttajien satunnaisesti valikoiduilta seuraajilta kysyttiin, kuinka voimakkaita ostoaikeita ja minkälaisia mielikuvia kuvat heissä herättävät. Seuraajilta kerättiin yhteensä 5502 kuva-arviota.

Tutkimustulokset paljastavat hyödyllisiä vinkkejä vaikuttajamarkkinointia tekeville brändeille.

Tulokset osoittavat, että kaikista eniten ostoaikeita lisäsi sponsoroidun Instagram-kuvan yhteensopivuus vaikuttajan yleiseen tyyliin. Vaikuttajan ja brändin kannattaa siis olla hyvä match.

Brändien on myös syytä kiinnittää huomiota siihen, kuinka luotettavaksi seuraajat arvioivat vaikuttajan. Luotettavuus lisää sponsoroitujen kuvien aikaan saamia ostoaikeita enemmän kuin vaikuttajan asiantuntijuus tai ulkonäkö.

Tutkimuksessa verrattiin myös kuvien tuottamien ostoaikeita ja kuvien saamia tykkäyksiä. Kuvat, jotka tuottivat eniten ostoaikeita, eivät olleet samoja kuin ne kuvat, jotka saivat suhteessa eniten tykkäyksiä. Tutkimuksen mukaan ostoaie ja tykkäykset suhteessa seuraajien määrän selittyvät osin eri tekijöillä.

"Akateemisessa tutkimuksessa on jo huomattu, että matka vaikka Instagram-tykkäyksestä on pitkä varsinaiseen ostopäätökseen. Myös tämä tutkimus osoittaa, että pelkkä tykkäysten seuraaminen antaa väärän kuvan vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuudesta", kertoo tutkijatohtori Essi Pöyry tiedotteessa.

Lisäksi selvisi, että sosiaalisesta mediasta lähtöisin olevat vaikuttajat, kuten bloggaajat ja Insta-julkkikset, saavat aikaan eniten ostoaikeita seuraajissaan verrattuna perinteisiin julkisuuden henkilöihin. Brändien ei siis kannata vähätellä mikrovaikuttajien voimaa.

"Yhteistyö bloggaajien ja Insta-tähtien kanssa vaatii markkinoijalta oman alansa sosiaalisen median tuntemusta, koska nämä vaikuttajat eivät usein näy valtamediassa. Koska näillä vaikuttajilla on usein perinteisiä julkkiksia vähemmän seuraajia, yhteistyön pitää levittäytyä riittävän monelle eri tilille", Monochromen perustaja Matilde Pelkonen vinkkaa tiedotteessa.

Myös avoimuuden kaupallisesta yhteistyöstä havaittiin lisäävän ostohalukkuutta. Kaupallisen yhteistyön tunnisteita ei siis kannata säästellä.

"Selvästi yhteistyön kertovat kuvat lisäävät seuraajien ostoaikeita enemmän kuin kuvat, jotka eivät tee niin", Pöyry toteaa.