95 prosenttia suomalaisista yrityksistä sallii etätyön, ilmenee kokousteknologiayritys Praecomin teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta. Suurimmat yritykset sallivat etäyöt kaikkein useimmin. Yli 250 työntekijän yrityksistä 98 prosenttia sallii etätyön joko rajoituksetta tai rajoituksin.

Kyselytutkimukseen haastateltiin 200 kokousteknologiasta vastaavaa päättäjää yrityksissä, joissa työskentelee vähintään sata henkilöä.

Suurin osa yrityksistä kertoi rajoittavansa etätyötä jollakin tavalla, esimerkiksi niin, että etäpäiviä voi tehdä vain tietyn määrän viikossa.

Rajoitteita etätyölle asettaa 66 prosenttia vastanneista yrityksistä, kun 29 prosenttia sallii rajoituksettoman etätyön.

Neljä prosentti vastaajista kertoi, ettei etätyö ole yrityksessä mahdollista. Yhdessä prosentissa yrityksistä etätyötä on harkittu.

Suopeimmin etätyöhön suhtautuivat suurimmat yritykset. Yli 250 työntekijän yrityksistä 98 prosenttia sallii etätyön joko rajoituksilla tai ilman.

Avointen vastausten perusteella etätyökulttuuri on monissa yrityksissä vasta kehittymässä.

”Etätyö on meillä vasta alkutekijöissään. Meillä on vasta muutama ihminen aloittanut etänä, joten meillä vielä niin sanotusti harjoitellaan näitä asioita”, kertoo yksi vastaaja.

Tutkimuksen vastaajista 77 prosenttia koki etätyömahdollisuuksien vaikuttavan työn mielekkyyteen positiivisesti. Vain kolme prosenttia oli päinvastaista mieltä, Praecom kertoo.

Vastaajat kokivat, että etätyö muun muassa vähentää matkustustarvetta, säästää työaikaa ja helpottaa arkea. Etätyö voi myös vähentää liikennettä ja sen ympäristövaikutuksia.

Suurin osa pitää etäpalavereja

57 prosenttia yrityksistä kertoi pitävänsä etäpalavereja ”melko usein”. 35 prosenttia pitää etäpalavereja joskus. Kuusi prosenttia pitää palaverit etänä melkein aina ja kaksi prosenttia ei koskaan.

Puolet vastaajista oli samaa tai melko samaa mieltä siitä, että osallistuu mieluummin etäneuvotteluun kuin tekee työmatkan kokousta tai tapaamista varten. 40 prosenttia ei ollut samaa eikä eri mieltä. Vain kahdeksan prosenttia matkustaisi mieluummin paikan päälle.

86 prosentilla yrityksistä on käytössä jokin tiimiviestintäkanava. Useimmin mainittuja olivat MS Teams, MS Skype for Business, Yammer ja WhatsApp.

Vastaajista 78 prosenttia koki, että tiimiviestintäkanavat helpottavat sisäistä viestintää.

Kyselytutkimuksen toteutti lokakuussa IROResearch.