Ryhmän kantavana ideana on tehdä työtä apua tarvitseville ja yhteiskunnalliseen hyvään tähtääville suomalaisjärjestöille sekä muille organisaatioille. Toiminnallaan ryhmä pyrkii lisäämään ja juhlistamaan markkinointialan sisäistä yhteistyötä.

Kevät 2020 on nostanut suomalaisten järjestöjen avuntarpeen aivan uudelle tasolle. Vastuunkantavat Sherpan johdolla halusi reagoida tilanteeseen ja päätti julkistaa kaikki saamansa toimeksiannot avoimiksi, jotta mahdollisimman moni tekijä ja tarve kohtaisivat.

Ryhmän saamat toimeksiannot ovat nyt kaikkien nähtävissä osoitteessa Sherpa.fi/vastuunkantavat. Siellä kuka tahansa ryhmään kuuluva voi selailla toimeksiantoja, valita omansa ja ryhtyä yhdessä apua etsivän organisaation kanssa töihin. Sivustolla voi edelleen liittyä mukaan vastuunkantavaksi.

Sherpan luova johtaja ja perustajaosakas Tommi Kortesniemi kertoo M&M:lle, että ryhmän toimintaa koordinoiva toimisto ei voinut jäädä seuraamaan tilannetta tumput suorina alkukeväällä käynnistyneen koronapandemian aiheuttaman kriisin laajuuden valjettua.

”Kuten tutkimukset osoittavat, epävarmana aikana hakeudutaan tuttujen ja turvallisten brändien pariin. Tällaisina aikoina hyvin rakennetun brändin arvo tulee esiin. Kun brändin perusta on vahva ja suunta selkeä, voi tehdä nopeitakin toimenpiteitä ja olla ketterä”, Kortesniemi toteaa.

Eräs markkinointiviestinnän peruslainalaisuuksista ei koronankaan myötä Kortesniemen mukaan muutu. Tärkeintä on pysyä relevanttina kohderyhmälle, oli kyseessä sitten poikkeusaika tai ei.

”Viime aikoina eri brändeiltä on näkynyt hienoja tekoja, joiden ideat ovat selkeästi kummunneet markkinointiosastolta tai markkinointitoimistolta. Parhaimmillaan markkinointi-ideoista lähteneet toimenpiteet ovat lisänneet kohderyhmän sitoutumista brändiin ja siten edesauttaneet koko yrityksen selviytymistä nyt ja myös pidemmällä tähtäimellä”, Kortesniemi sanoo.

Luovaa markkinointiosaamista etsivät Vastuunkantajat-ryhmän kautta nyt muun muassa Mielenterveyden keskusliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL, HELride Collective Ry, Chasing the Spot ja UN Women. Yhteensä toimeksiantoja on 28.

Tekijäpuolella mukaan ryhmän toimintaan ovat lähteneen lähes kaikki Suomen palkituimmat toimistot, kuten TBWA\Helsinki, SEK, Bob the Robot, Mirum, McCann, Miltton, Nord DDB, 358 ja ryhmän toimintaa pyörittävä Sherpa.

Vastuunkantavat-ryhmä perustettiin näyttävästi TBWA\Helsingin ja maamme isoimpien toimistojen lahjana tänä vuonna myös Vuoden toimisto -titteliä kantavalle Sherpalle.

Yhteensä 25 henkeä työllistävän luovan toimiston Sherpan liiketoiminnan painopistealueet ovat markkinoinnin strategiat, luova konseptisuunnittelu sekä design ja liikkuva kuva. Toimiston asiakkaita ovat muun muassa HSL, Sanoma Pro, Paulig, WWF, Helsingin kaupunki ja Vihreät.

Sherpa ylsi viime vuonna ensimmäistä kertaa yli kolmen miljoonan euron liikevaihtoon. Myyntikate ylitti ensi kertaa kahden miljoonan euron rajan.