Valion julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan yrityksen nostivat kärkisijalle suhtautuminen eläimiin ja hyvä suhde kuluttajiin.

Sustainable Brand Index™ on Pohjoismaiden laajin vastuullisuusnäkökohtiin keskittyvä bränditutkimus. Vuotuinen kyselytutkimus kattaa Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja vuonna 2017 ensimmäisen kerran myös Alankomaiden isoimmat ja tunnetuimmat brändit.

Verkkokyselynä ja syvähaastatteluina toteutettavassa kyselyssä selvitetään 16-70 –vuotiaiden kansalaisten käsitystä siitä, miten vastuullisesti yritys toimii ympäristön suhteen, miten hyvin yritys kantaa sosiaalisen vastuunsa ja miten hyvin yritys täyttää toiminnalleen asetetut odotukset.

Jokaista tutkimukseen valittua brändiä arvioi Valion mukaan vähintään noin 1000 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastasi noin 8000 kuluttajaa. Brändit tutkimukseen valitaan muun muassa markkinaosuuden, liikevaihdon, henkilöstömäärän ja yleisen tunnettuuden perusteella.

Sustainable Brand Index™ toteutettiin Suomessa nyt viidennen kerran. Tutkimus on perustettu Ruotsissa vuonna 2011 ja toteutettu Suomessa, Tanskassa ja Norjassa ensi kerran vuonna 2013. Suomen ranking löytyy kokonaisuudessaan tutkimuksen virallisilta sivuilta.

Vastuullisimmiksi valittujen brändien TOP 10 Suomessa 2017:

1. Valio

2. Kotimaista

3. S-market

4. Tesla

5. Fazer

6. Snellman

7. Myllyn Paras

8. K-market

9. Prisma

10. K-supermarket