Mainostoimistojen, markkinointitutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaisista 83 prosenttia odottaa myynnin kasvavan tai pysyvän ennallaan omalla työpaikallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Myynnin heikkenemistä odottaa 17 prosenttia.

"Mainos-, media- ja viestintäala kasvaa, mutta työllisyyden parantuminen antaa vielä odottaa itseään. Ammattilaisista 22 prosenttia odottaa oman työpaikkansa henkilöstön määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 25 prosenttia odottaa määrän laskevan. Alan heikko työllisyys ei ole parantumassa lähiaikoina", Toimihenkilöliitto ERTO:n puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoo tiedotteessa.

Vastaajista 38 prosenttia odottaa myynnin kasvua omalla työpaikallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 45 prosenttia myynnin pysymistä ennallaan. Tiedot ilmenevät Toimihenkilöliitto ERTO:n ja sen jäsenjärjestö Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa:n kyselytutkimuksesta.

Mainostoimistoissa, markkinointitutkimus- ja digimedia-alalla 60 prosenttia tekee ylitöitä. Ylityöt korvataan jollakin tavalla 92 prosentille. Ylitöitä ei korvata lainkaan noin kahdeksalle prosentille.

"Mainos-, media- ja viestintäalalla tehdään paljon ylitöitä ja ne korvataan kohtuullisesti. Kuitenkin alalla rikotaan edelleen työaikalakia jättämällä työaikalain määräämät ylitöiden korotusosat maksamatta korvaamalla ylityö esimerkiksi vapaana tunti-tunnista -periaatteella", Aaltonen sanoo.

Palkat jäissä ja koulutus ontuu

Mainos- ja viestintäalalla ei ole sitovaa työehtosopimusta. Noin puolet alan ammattilaisista ei ole saanut lainkaan palkankorotusta vuoden 2013 jälkeen. Viidesosa on saanut edellisen palkankorotuksen vuonna 2011 tai sitä aiemmin.

Alalla työskentelevistä 54 prosenttia ei ole saanut nykyisen työnantajan palveluksessa lainkaan työhön liittyvää työnantajan järjestämää palkallista koulutusta. Koulutukseen päässeiden koulutukseen käytetty aika on viimeisen vuoden aikana ollut yli puolella enintään kaksi työpäivää. Keskimääräinen aika oli neljä työpäivää.

"Nopeasti kehittyvällä markkinointi- ja viestintäalalla ammattitaidon päivitys ja ylläpito koulutuksen kautta on menestyksen elinehto. Työnantajat eivät näytä ymmärtäneen koulutuksen merkitystä", MaMa:n puheenjohtaja Kaarina Pehkonen sanoo.

Kyselytutkimukseen vastasi reilu 200 edellä mainituilla aloilla työskentelevää. Vastaajista naisia on noin 71 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 55 prosentilla on joko ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulu-/yliopistotutkinto.