Suomi 100 -hanke ei ole ohi ennen kuin viimeisetkin tulokset on nostettu pöytään.

Ja niitähän kelpaa katsella.

Valtioneuvoston viestintäosasto tiedottaa, että 100-vuotisjuhlavuoden laajuus ja merkittävyys ovat osoittautuneet aiempia arvioita suuremmiksi. Asiasta on nyt julkaistu avoin raportti verkossa.

Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteerinä toiminut Pekka Timonen totesi jo huhtikuussa, että hankkeen kaikki tulokset ovat ylittäneet sille asetetut mittarit. Tuolloin M&M kertoi hankkeen tuloksia mitanneesta pitkittäistutkimukseta, jossa Tilastokeskus on selvittänyt muun muassa suomalaisten tietoisuutta satavuotisjuhlavuodesta ja tyytyväisyyttä suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiriin.

Timosen mukaan nyt julkaistu arviointi avasi uusia näkökulmia ja tuotti "poikkeuksellisen mielenkiintoista tietoa".

"Suomi 100 innosti, kannusti ja rikkoi rajoja. Juhlavuosi kasvatti sosiaalista pääomaa ja lavensi kulttuurista monimuotoisuutta. Se myös synnytti laajaa toimeliaisuutta ja uudisti toimintatapoja", elokuussa Lahden kaupunginjohtajaksi siirtynyt Timonen kertoo tuoreen raportin havainnoista.

Eikä tässä vielä kaikki.

Suomi 100 -juhlavuodesta toteutettu raportointi on nostanut esiin muita tutkimuksellisia mahdollisuuksia. Siksi Valtioneuvoston kanslia käynnistää tutkimushankkeen, joka toteutetaan vuosina 2018-2020. Tarkoitus on arvioida vielä laajemmin hankkeen vaikutuksia ja hyödyntää sen perintöä.

"On tärkeää, että poikkeuksellisen ilmiön synnyttämät ideat ja yhteisölliset tavat toimia hyödynnetään yhteiskunnassamme. Kertynyt aineisto on kiinnostava läpileikkaus tästä aikakaudesta ja tutkimuksellisestakin näkökulmasta suoranainen aarre", valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta sanoo.

Suomi 100 -perintöön nojaava tutkimushanke käynnistyy avoimella hackathonilla lokakuussa. Tutkimushanke rahoitetaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden määrärahasta.

Juhlavuoden viestinnän kumppanina on toiminut SEK, joka myös kokosi tuoreen raportin.