Suomeen saapui vuonna 2018 lähes kymmenen prosenttia enemmän risteilylaivamatkustajia kuin edellisenä vuonna, kertoi Traficom.

Yhteensä risteilymatkustajia saapui noin 525 000, joista Helsinkiin tuli 515 000. Matkustajaliikenne sekä Suomen ja Viron että Suomen ja Ruotsin välillä väheni hieman.

”Ulkomaisten risteilyalusten määrä Helsingissä on parin viime vuoden aikana kasvanut, ja on mielenkiintoista nähdä, jatkuuko suosio myös tänä kesänä. Huhtikuun kuukausitilaston mukaan näyttää siltä, että sen sijaan matkustajaliikenne Ruotsiin ja Viroon jatkaa pientä hiipumistaan. Faktaa tästä saadaan kuitenkin vasta kesäkauden jälkeen”, tarkastaja Vesa Lasaroff kertoi tiedotteessa.

Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin tavaraa viime vuonna yhteensä 103,8 miljoonaa tonnia. Sekä tavaroiden vienti (52,9 miljoonaa tonnia) että tuonti (50,9 miljoonaa tonnia) kasvoivat.

Viennissä kasvua oli varsinkin sellun, metallituotteiden, lannoitteiden ja kappaletavaran kuljetuksissa. Lisäksi transitokuljetukset Hamina-Kotkan, Kokkolan ja Porin satamien kautta ulkomaille näkyvät tilastoissa.

Tuonnissa kasvoivat erityisesti raakapuun ja -mineraalien, öljy- ja kemianteollisuustuotteiden sekä malmien ja rikasteiden kuljetukset.