Suomalainen hyvinvointi tehdään suomalaisissa ja Suomessa toimivissa yrityksissä. Kun yritykset menestyvät, ne luovat enemmän työpaikkoja ja varallisuutta yhteiskuntaan. Hyvinvointimme ratkaiseva kysymys on, mitä voimme yhdessä tehdä, jotta suomalaiset yritykset menestyisivät paremmin.

Yrityksien kasvu ja menestys tehdään myymällä. Ostaja voi olla kuluttaja, toinen yritys, sijoittaja tai valtio, mutta kyse on aina myynnistä ja sen kasvattamisesta. Markkinoinnin tehtävänä taas on lisätä tuotteiden ja palveluiden myyntiä.

Siksi markkinointia

Mainostajien Liitto MARK ja MTL käynnistivät vuosi sitten Siksi markkinointia -hankkeen, jonka tavoitteena on nostaa Suomi suosta markkinoinnin arvostusta ja markkinointi-investointeja lisäämällä.

MTL:n toimitusjohtajan Tarja Virmalan mukaan hanke on toiminut tehokkaasti. Markkinoinnista on hankkeen piirissä puhuttu yli 70 tilaisuudessa. Kuulijoita on ollut yli 7000 ja juttuja eri medioissa yli 30. MTL:n jäsenistä 80 prosenttia vastasi tutkimuksessa projektin vaikuttaneen myönteisesti markkinoinnin ja viestinnän ymmärrykseen.

Markkinoinnin panostukset -50 %

Markkinointi & Mainonnan artikkelin mukaan suomalaisyrityksille myönnettyjen patenttien määrä kasvoi vuonna 2016 peräti 45,3 prosenttia. Kasvu oli suurinta kymmeneen vuoteen, ja Suomi on Euroopan kärkeä patenttihakemusten määrässä suhteessa väkilukuun.

Innovaatiomme jäävät kuitenkin osin hyödyntämättä, koska panostamme liian vähän markkinointiin. Hyvä tuote tai palvelu kun ei vieläkään myy itse itseään. Hankkeessa tehdyn selvityksen mukaan markkinointipanokset ovat Suomessa vain noin puolet siitä, mitä ne ovat vastaavilla yrityksillä kilpailevissa maissa. Onko meillä tosiaan varaa antaa näin paljon tasoitusta kilpailijoillemme?

Kotimainen kysyntä ja palvelut

Siksi markkinointia -hanke keskittyy suurelta osin vientiin ja kansainväliseen näkökulmaan: miten saisimme tuotteita ja palveluita myytyä enemmän ja parempaan hintaan Suomen rajojen ulkopuolelle?

Yhtä lailla markkinoinnilla voidaan kasvattaa kotimaista kysyntää. Kirjoitin aiemmin, että Suomen Pankin mukaan suomalaisten kotitalouksien yhteenlasketut talletukset ovat yli 80 miljardia euroa. Nämä eurot saadaan liikkeelle markkinoimalla.

Erityisesti palveluiden myynnin kasvattaminen on tehokas keino taloutemme ja niin edelleen hyvinvointimme vahvistamiseen. Tyypillisesti palvelut kulutetaan välittömästi ja paikan päällä. Niitä ei siis voi tuoda. Useimmat palveluiden tuottamiseen osallistuvat ihmiset kuuluvat tuloluokkiin, joissa suurin osa tuloista menee suoraan kulutukseen.

Enemmän ja parempaa markkinointia

Hankkeessa esitetään myös konkreettisia ehdotuksia toiminnan muuttamiseen yrityksissä. Jalostan seuraavassa selvityksen keskeiset huomiot neljäksi tehtäväksi suomalaisille yrityksille:

1. Työkaluksi kaikki markkinoinnin kilpailukeinot

Ei käsitellä markkinointia mainontana tai markkinointiviestintänä, vaan termin oikeassa merkityksessä markkinoinnin kilpailukeinojen kautta (klassinen 4P-malli):

- Product, eli tuote (tai palvelu)

- Price, eli hinta

- Promotion, eli markkinointiviestintä

- Place, eli jakelutie

2. Enemmän määrää ja laatua

Lisätään markkinoinnin määrää ja laatua, eli kasvatetaan markkinointiin tehtäviä rahallisia panostuksia.

3. Markkinoinnille vahvempi asema yrityksissä

Vahvistetaan markkinoinnin asemaa yrityksissä tekemällä markkinoinnista tukitoiminnon sijaan osa yrityksen kaikkea tekemistä. Lisätään markkinoinnin osaajien määrää yrityksien johdossa.

4. Osaamisen kehittäminen

Panostetaan yrityksissä ja yhteiskunnassa markkinoinnin osaamisen valmennukseen ja koulutukseen.

Lämmöllä, Laaksonen

Kirjoittaja Panu Laaksonen on mainostoimisto Ida Framin toimitusjohtaja.