Tervetuloa datan uudelle aikakaudelle, toivottaa Splunk uudessa tutkimuksessaan. Kyselyssä 57 prosenttia it-pomoista ja muista yritysjohtajista on sitä mieltä, että heidän yrityksensä keräävät enemmän informaatiota kuin mitä niissä kyetään järkevästi ja turvallisesti käsittelemään.

Digitalisaatio tunkee dataa yrityksiin ovista ja ikkunoista, ja juuri tämä informaation kiihtyvä kasvuvauhti pelottaa yritysten johtoa. Peräti 86 prosenttia Splunkin kyselyyn vastanneista sanoo, että heidän firmansa eivät ole valmiita datan aikakauden seuraavaa vaihetta varten.

Datan reaaliaikaiseen käsittelyyn ja hallintaan liittyy paljon riskejä, kuten kyberrikollisuutta ja muita väärinkäytöksiä, maineen menettämistä ja nykyään myös yksityisyyden suojan pettämisestä lankeavia suuria sakkoja.

Silti datan arvo ymmärretään hyvin, sillä 81 prosenttia vastaajista pitää dataa erittäin arvokkaana yritysvarallisuuden lajina. Tämän omaisuuden hankkiminen on myös tärkeää: jos dataa ei onnistuta keräämään riittävästi, puolet pomoista pelkää yrityksen jäävän sekä innovaatioissa että kilpailukyvyssä muista jälkeen.

Teknologia on sekä juurisyy että ratkaisu

Lähivuosina dataa kertyy keskivertoyrityksiinkin eksponentiaalisesti ja reilusti reippaampaa tahtia kuin mitä firmat kykenevät käsittelemään. Kaksi kolmasosaa it-johtajista arvelee informaation määrän hyvinkin viisinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2025 mennessä.

Eipä ihme, että Splunkin toimitusjohtaja Dave Merritt toivottaa yritysjohtajat tervetulleiksi datan uudelle aikakaudelle, kuten TechRepublic kirjoittaa.

"Data ottaa keskeisen aseman kaikilla toimialoilla ja joka puolella maailmaa. Uusien teknologioiden esiinmarssi vain kiihdyttää informaation määrän kasvua", Merritt sanoo.

Uudet teknologiat ovat yritysten it-johtajillekin kaksiteräinen miekka. Lähes puolet pomoista aikoo käyttää teknologioita datan taltuttamiseen. Silti melkein yhtä monessa yrityksessä (42 %) myönnetään, että niissä ei tällä hetkellä osata käyttää näitä teknologioita tarpeeksi tehokkaasti.

Kuten arvata saattaa, Splunkin kyselyssä etusijalle nousseet kuumimmat teknologiat liittyvät reunalaskentaan, esineiden internetiin, 5g-mobiiliverkkoihin, tekoälyyn ja koneoppimiseen, virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen sekä lohkoketjuihin.

Uusi todellisuus vaatii sopeutumista

Splunkin maailmanlaajuisen datakattauksen toteutti TRUE Global Intelligence, joka haastatteli 2 260 it-päättäjää ja yritysjohtajaa Alankomaissa, Australiassa, Isossa-Britanniassa, Japanissa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Kyselyssä paljastui suuria alueellisia ja toimialakohtaisia eroja suhtautumisessa sekä dataan että uusiin teknologioihin.

Uusista teknologioista esineiden internetillä on eniten käyttäjiä, kaikkiaan 28 prosenttia yrityksistä. Toistaiseksi 5g-verkoilla käyttäjiä on vähiten, mutta tämä teknologia yleistyy nopeimmin eli keskimäärin 2,6 vuodessa. Hieman yllättäen japanilaiset odottavat 5g-mobiiliverkoilta selvästi vähemmän hyötyjä kuin kiinalaiset tai ranskalaiset.

Finanssialan yritykset ottavat uusia teknologioita käyttöön kaikkien ripeintä tahtia. Toiseksi sijoittuu vähittäiskauppa, kuitenkin niin, että kauppiaat näyttävät karsastavan tekoälyn käyttöä. Teollisuusyritykset uskovat eniten datan määrän kasvuun ja niillä on myös suurin luottamus datan arvon lisääntymiseen.

Yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset yritysjohtajat luottavat datan määrän ja arvon kasvuun sekä teknologioihin tämän informaation hyödyntämisessä kaikkein tukevimmin. Kahdeksan kiinalaispomoa kymmenestä sanoo olevansa hyvin valmistautuneita panemaan teknologiat hyötykäyttöön nyt käsillä olevalla datan uudella aikakaudella.

"Datan aikakausi ja uudet teknologiat tarjoavat huimia mahdollisuuksia ja toisaalta tuovat valtavia riskejä yrityksille. Mitä pikemmin organisaatiot oppivat sopeutumaan tähän uuteen todellisuuteen, sitä paremmin ne tulevat menestymään", Dave Merritt toteaa.