Pride-viikolla useat suomalaiset yritykset tuovat arvojaan esiin näkyvästi. Viime vuonna yhtenä Priden pääyhteistyökumppanina toiminut kuljetusyhtiö Taksi Helsinki kertoo aloittaneensa yhteistyön We speak gay -yhteisön kanssa.

Taksi Helsingin toimitusjohtajan Jari Kantosen mukaan HLBTIQ-yhteisö on liiketoiminnallisesti kiinnostava kohderyhmä siinä, missä mikä tahansa muukin kohderyhmä, jolle Taksi Helsinki haluaa tarjota mahdollisimman hyvää palvelua.

"Haluamme osallistua, tukea ja olla turvallinen palveluntuottaja tälle yhteisölle. Tämä on meidän vastuullisuuskannanottomme, jotta kaikki voisivat kulkea meidän autoillamme turvallisesti."

We speak gay on arvoyhteisö ja tunnus, jota yritykset käyttävät viestiäkseen arvoistaan. Tunnuksen on perustanut Gay Travel Finlandin toimintaa vetävä Hannu Medina. Tunnusta käyttää noin 40 matkailualan yritystä Suomessa. Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Sideways-festivaali ja Klaus K -hotelli.

Kantosen mukaan Taksi Helsinki on kouluttanut kuljettajiaan esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden luentotilaisuuksien avulla.

"Viime vuonna meillä oli kokemuskouluttajia, jotka kertoivat seksuaalivähemmistöjen suuntautumisista. Koulutus oli erittäin valaiseva kaikille."

Taksiyhtiö teki keväällä Pääkaupungin turvakoti ry :n kanssa kampanjan, jolla haluttiin herättää keskustelua lähisuhdeväkivallan yleisyydestä, tehdä turvakotien olemassaoloa tunnetuksi sekä kerätä varoja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn edistämiseksi.

Kantosen mukaan HLBTIQ-kohderyhmä on Taksi Helsingille mielenkiintoinen.

”He matkustavat paljon, käyttävät tutkitusti paljon rahaa matkustamiseen ja tekevät arvovalintoja. Meillä on laadukkaat kulkuvälineet ja palvelut. Se, että haluamme palvella tätä kohderyhmää, ei ole mikään salaisuus. Se pitää sanoa rehellisesti, ja miksi emme haluaisi tarjota palvelujamme tällaiselle kohderyhmälle.”

Tilastopalvelu Statistan mukaan HLBT-turistien kulutus on noussut vuosien 2012–2016 välillä. Vuonna 2016 HLBT-turistit käyttivät Saksassa 11 miljardia, Isossa-Britanniassa 10 miljardia ja Ranskassa 9,4 miljardia euroa.

Gay Travel Finlandin toimintaa vetävä Hannu Medina toteaa, että matkailun kanssa tekemisissä olevien yritysten täytyisi markkinoida palveluitaan aktiivisemmin HLBTIQ-kohderyhmälle. Medinan mukaan niin kutsuttua gay friendly -viestintää tehdään Suomessa vielä vähän. Gay friendly -viestinnällä viitataan yrityksen tapaan kertoa, että se hyväksyy HLBTIQ-kohderyhmään kuuluvat kuluttajat.

"Kun HLBTIQ-turisti valitsee matkakohdetta, hän haluaa mennä paikkaan, jossa hän saa olla juuri sellainen kuin on. Jos Suomea ei tunneta matkailumaana tällä hetkellä, niin asia ei ole ainakaan paremmin HLBTIQ-kohderyhmässä. Yritysten pitää sanoa ääneen olevansa gay friendly. Se pitää kertoa ääneen yrityksen verkkosivuilla ihan hakusanaoptimoinninkin vuoksi."

Medina toivoo, että suomalainen matkailuala voisi viestiä yhdessä HLBTIQ-myönteisyydestään samalla tavalla kuin yritykset tekevät Pride-viikolla. Medina arvioi, että matkailuala on Suomessa vielä konservatiivinen.

"Mistä homo Berliinissä tai lesbo New Yorkissa tietää, että hän on tervetullut Turkuun tai Helsinkiin omana itsenään, jos heille ei kerrota siitä? Tämä on markkinointia ja viestintää tietylle kohderyhmälle."

"Olit sitten hetero tai homo, lomalla haluat olla juuri sellainen kuin olet. Siksi tämä on matkailun kannalta erityisen tärkeä asia."

Medina pitää yritysten Pride-intoa positiivisena ilmiönä. Hän muistuttaa, että innostuksen pitäisi näkyä oikeana tasa-arvotyönä, ei vain markkinointina yhtenä viikkona vuodessa. Medina toivoo, että myös kuluttajat suhtautuisivat kriittisesti yritysten yhdenvertaisuustyöhön.

"Tämä on provosoivasti sanottu, mutta Pride-viikko on myös pinkkipesun juhlaa. Jos ajatellaan viherpesua, ne yritykset eivät ole uskottavia, jotka eivät tee ilmastonmuutoksen eteen mitään, vaan tyytyvät toteamaan, että kyse on tärkeästä asiasta."

"Matkailualalla moni yritys sanoo olevansa gay friendly. Kun kysyn, mitä se tarkoittaa käytännössä, en saa vastausta. Usein yritykset toteavat olevansa kaikille avoimia. Se ei mielestäni riitä, yrityksen pitää tehdä jotain."