Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC ovat julkaisseet ohjeet turvalliseen lentämiseen koronapandemian aikana. Ohjeiden laatimista virastoilta edellytti Euroopan komissio.

Virastojen raportissa annetaan sekä lentokentille että lentoyhtiöille ohjeita, jotka määrittävät, millaista lentäminen tulevaisuudessa on. Koostimme raportin keskeisimmät kohdat tähän juttuun.

1. Terveyslausunto allekirjoitettava

Matkustajille tulee kertoa ennen matkaa covid-19:n oireista ja mahdollisesta tartuntavaarasta lennolla. Matkustajien tulee allekirjoituksella tai elektronisella kuittauksella ilmoittaa ymmärtävänsä riskin. Kuittaus voidaan kerätä esimerkiksi elektronisen lennolle sisäänkirjautumisen yhteydessä tai tekstiviestillä. Kuittauksen saa pyytää aikaisintaan 24 tuntia ennen lentoa.

2. Aiemmin kentälle

Lentokentällä vietettävä ajan tulee olla mahdollisimman lyhyt, vaikka se saattaakin olla pandemiaa edeltävää aikaa pidempi. Ohjeen mukaan lentoyhtiöiden pitää ilmoittaa matkustajille arvio, kuinka kauan aikaa turvatarkastukset ja tartuntaa ehkäisevät toimet vievät. Lentoyhtiöiden ja lentoasemien on huolehdittava, että kentällä toimitaan mahdollisimman nopeasti.

3. Jonoja vältetään

Ruuhkien ja jonojen altistusvaaraa voidaan ehkäistä esimerkiksi lattialle 1,5 metrin välein sijoitettavin jonotusmerkinnöin tai ohjaamalla ihmiset kulkemaan eri suuntiin käytävän eri puolilla.

Lentokentän palveluista avataan aluksi vain ne, joissa turvavälit voidaan varmistaa. Palveluiden avaamisessa noudatetaan kunkin maan kansallisia rajoituksia, jotka määräävät palveluiden, kuten ravintoloiden, avaamisesta myös kentän ulkopuolella.

4. Teknologialla kontaktit minimiin

Kontaktia henkilökunnan kanssa voidaan välttää esimerkiksi kirjautumalla lennolle älypuhelimella ja elektronisen koneeseen nousun avulla, eli lukemalla lentolippu portilla sähköisesti.

EASA ja ECDC suosittelevat, että valtiot yksinkertaistavat rajatarkastuksia ja tekevät niistä mahdollisimman kontaktittomia. Esimerkiksi passi voidaan lukea tai kasvot tunnistaa automaattisesti.

Uutta teknologiaa voidaan myös käyttää ohjaamaan matkustajia eri maahantulolinjoille tai kouluttaa henkilökuntaa tunnistamaan sairaita.

5. Sairaana ei pääse kentälle tai koneeseen

Kentälle ei saa tulla, jos on covid-19:n oireita. Terminaaleihin päästetään vain matkustajat ja henkilökunta. Vammaisilla ja lapsilla saa olla saattaja.

Torjuntatoimien noudattamisesta kieltäytyviltä estetään pääsy terminaaliin ja lentokoneeseen tai hänet voidaan poistaa koneesta. Jos lento on ehtinyt lähteä, henkilökunta toimii samoin kuin muissakin tilanteissa, joissa matkustaja vaarantaa muiden matkustajien tai henkilökunnan turvallisuuden.

6. Matkan siirtoon rohkaistaan

EASA ja ECDC suosittelevat, että lentoyhtiöt rohkaisevat tartuntaa epäileviä matkustajia jäämään pois lennoilta esimerkiksi tarjoamalla lääkärintodistusta vastaan maksutonta siirtoa lipulle tai rahojen palautusta jopa 6 tuntia ennen lennon lähtöä.

7. Ruokaa ja juomaa saatavilla

Jos vettä myyvät palvelut eivät ole auki, kentälle on järjestettävä ilmaista juomavettä.

Tuotteiden myyminen koneessa lopetetaan ja kontaktit henkilökunnan kanssa minimoidaan. Ruoka ja juoma tulee tarjota valmiissa pakkauksissa.

8. Ei immuniteettipassia

EASA:n ja ECDC:n mukaan koronasta saatavilla oleva tieteellinen tieto virukselle kehittyvän immuunivasteen kestosta ja voimakkuudesta sekä olemassa olevista testausmetodeista ei tue immuunipassien käyttöönottoa. Immuniteettipassilla tarkoitetaan todistusta siitä, että ihmisellä on veressään viruksen vasta-aineita. Passin käyttöönotosta on tehnyt selvityksen esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO.

9. Koneeseen uudessa järjestyksessä

Koneet täytetään ja tyhjennetään mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa, että ovesta kauimmaisina istuvat menevät ensin sisään ja viimeisenä ulos. Ennen pandemiaa koneet täytettiin yleensä etuosasta aloittaen.

10. Altistukset jäljitetään

Lentoyhtiön on pyynnöstä toimitettava viipymättä paikallisille terveysviranomaisille matkustajan koko nimi, istuimen numero koneessa ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Lentoyhtiöt ja viranomaiset ovat jo pitkään käyttäneet matkustajakortteja tartuntatautien, kuten tuberkuloosin, tartuntojen jäljittämiseen.

11. Viruksesta tarjottava tietoa

Sekä lentokentällä että -koneessa tulee olla saatavilla tietoa koronaviruksesta, sen leviämisen estämisestä matkan eri vaiheissa, matkustajalta odotetuista toimista ja seurauksista, jos sääntöjä ei noudata.

Lentokoneessa tietoa tulee jakaa kuulutuksilla ja videoilla. Paperisia esitteitä saa käyttää vain, jos on aivan pakko.

12. Omat kasvomaskit mukaan

Kasvomaskien käyttöä suositellaan siitä asti, kun matkustaja astuu lähtökentälle siihen asti, kun matkustaja poistuu kohdekentältä.

Maskin saa poistaa esimerkiksi turva- tai rajatarkastuksessa. Maskia ei tarvitse olla alle 6-vuotiailla tai matkustajilla, jotka terveyssyistä eivät voi pitää kasvosuojia.

Matkustajan on itse varattava mukaansa riittävästi maskeja koko matkan ajaksi. Matkustajia muistutetaan, että yhtä maskia saa pitää vain 4 tunnin ajan. EASA ja ECDC suosittelevat, että lentokentät alkavat myydä maskeja esimerkiksi automaateissa.

13. Turvatarkastuksen tarjottimet erityissyyniin

Matkustajia kehotetaan pesemään säännöllisesti käsiä, peittämään suu ja nenä yskiessä tai aivastaessa ja välttämään pintojen koskemista.

Tutkimusten mukaan muoviset turvatarkastustarjottimet välittävät hengitystieinfektioita, joten etenkin ne pitää puhdistaa tarkasti ja tarjota käyttäjille käsidesiä tai ne tulee korvata kertakäyttöisillä tarjottimilla.

14. Suojavarusteet henkilökunnalle

Lentokenttä- ja lentoyhtiöiden on tarjottava henkilökunnalleen tarpeelliset suojavarusteet, kuten kirurgisen suunenäsuojuksen, hanskat ja päivittäin vaihdettavan univormun. Jos työvaatteita ei voi vaihtaa päivittäin, pitää työntekijän käyttää suoja-asua.

Henkilötarkastuksia tekevillä työntekijöillä tulee lisäksi olla visiiri. Työntekijät, jotka eivät ole suorassa kontaktissa asiakkaiden kanssa, voidaan suojata pleksillä.

15. Lämpötilan mittausta ei suositella

Ei ole tutkimustietoa, joka osoittaisi, että ruumiinlämmön mittauksella olisi voitu estää koronatartunnan saaneita matkustamasta. EASA ja ECDC huomauttavat, että lämmön mittaamiseen kuluu terveydenhuollon resursseja, jotka voidaan käyttää tehokkaammin muualla.

Jos ruumiinlämpö mitataan, se tulisi tehdä mahdollisimman pian kentälle saapumisen jälkeen, ennen laukkujen jättämistä ja turva- ja rajatarkastuksia. Lämpö tulisi mitata kahdesti, jotta tulos on luotettava.

16. Koneiden ilmanvaihtoa parannetaan

EASA ja ECDC suosittelevat ilmanvaihdon lisäämistä ja HEPA-suodattimien asentamista koneisiin, jotka kierrättävät ilmaa.

Korkeatehoiset HEPA-suodattimet puhdistavat hyvin ilmasta koronaviruksen kokoisia partikkeleita. HEPA on lyhenne englannin sanoista high efficiency particulate air.

EASA on laatinut erillisen ohjeen koneiden puhdistamisesta.

17. Turvavälit ei aina mahdollisia

Jos matkustajien määrä sallii, käytetään vain joka toista istuinta ja matkustajien väliin jätetään tyhjiä rivejä. Perheet ja seurueet voivat istua yhdessä.

Jos matkustajia on paljon, altistumista ehkäistään kasvosuojilla, hyvällä hygienialla ja hyvällä ilmanvaihdolla.

18. Sairas eristetään koneessa

Jos matkustajalle tulee lennolla covid-19:n oireita, henkilökunta eristää hänet. Ohjeissa neuvotaan siirtämään matkustaja koneen taimmaisen rivin ikkunapaikalle sille puolelle konetta, jossa on ilmanvaihdon ulosvienti. Matkustajalle tulisi varata oma istuinrivi, minkä lisäksi jättää kaksi lähintä riviä tyhjäksi. Myös mahdollinen matkaseurue eristetään.

Oireisen käyttöön tulee varata lähin vessa, jota muut matkustajat eivät käytä. Eristettyjä matkustajia avustavat työntekijät pukevat suojavarusteet ja menevät suoraan laskeutumisen jälkeen tarkoitusta varten varattuun tilaan peseytymään tai matkustavat eristettyinä takaisin lähtökentälle.

Sairastuneista ilmoitetaan lentokoneesta kohdekentälle, jotta kohdemaassa osataan varautua tarvittaviin toimiin. Sairastunutta matkustajaa ei saa palauttaa tavallisella matkustajalennolla.

19. Häiriöiden määrä kasvaa

Rajoitusten vaikutus turvallisuuteen tulee huomioida henkilökunnan saamissa ohjeissa ja koulutuksessa.

Ohjeraportissa arvioidaan, että torjuntatoimet lisäävät häiriötä aiheuttavien matkustajien määrää sekä maassa että ilmassa. Virastot arvioivat, että häiriötilanteita saattaa aiheutua, jos matkustajat eivät halua istua vierekkäin tai syyttävät toisiaan sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Jos henkilökunta ei saa tilannetta hallintaansa, konfliktin aikaansaama paniikki voi olla todellinen uhka lentoturvallisuudelle.

20. Kyse ei ole määräyksistä

EASA ja ECDC huomauttavat, että kyse on lentokenttien, turvallisuusviranomaisten ja lentoyhtiöiden käyttöön laadituista ohjeista, joiden avulla lentoliikennettä voidaan palauttaa turvallisesti. EU:n alaiset virastot aikovat päivittää ohjeita, kun tilanne muuttuu.