Muuttovalmiiden Designtalojen, Finnlamelli n ja Talliosakkeen taustalla oleva DEN-konserni haluaa tuoda uudistuneita palvelujaan entistä paremmin ihmisten tietoisuuteen ja vahvistaa työnantajamielikuvaansa.

Mikäpä muu keino sopisi tarkoitukseen paremmin kuin markkinointi.

DEN onkin toteuttanut brändiuudistuksen ja käynnistelee brändimarkkinointikampanjointia. Tänä vuonna DENin markkinointipanostukset ovat 3,5–4,5 miljoonaa euroa, josta "merkittävä osa" ohjautuu brändimarkkinointiin. Panostus kohdistuu lähes yksinomaan kuluttajamarkkinointiin. Itse brändiuudistus ei kuulu tähän summaan.

"Tulemme tekemään toimialalle poikkeuksellista kampanjointia ja panostukset ovat poikkeuksellisen isot. En halua tässä vaiheessa liikaa paljastaa, mutta näymme vahvasti pääkanavissa ja toisaalta digitaalisissa kanavissa", DENin varatoimitusjohtaja Mikko Lahtinen kertoo.

Ryhmään kuuluvat brändit ovat aiemmin olleet omia yhtiöitään. DEN-konserni syntyi vuosina 2017-2018 tehtyjen yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen seurauksena. Nyt yrityksen pääomistajat ovat CapMan in hallinnoimat rahastot ja valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus. Myös yrityksen henkilökunta omistaa yritystä.

Konserni on myös kaksinkertaistunut liikevaihdoltaan 146 miljoonan euron ja henkilöstöltään 500 työntekijän yritykseksi.

"Mielestämme meillä on nyt oikeasti kerrottavaa", Lahtinen sanoo.

DEN on ottanut uudistukseen mukaan useita kumppaneita, muiden muassa luovan toimiston Mainonnan Työmaa n sekä brändien ja liiketoiminnan kehitysyhtiön Wonder in.

Brändit saman katon alla omissa huoneissaan

Konserni haluaa tuoda brändi- ja palvelukokonaisuutta sekä itse DEN-brändiä tutuksi sidosryhmille. Vahvan konsernibrändin on tarkoitus vahvistaa työntantajamielikuvaa. Konsernille on nyt toteutettu yhteinen brändistrategia.

"Isompi juttu ovat kuluttajabrändit, joiden kattonäkyvyys on meille isoin menoerä markkinoinnissa. Brändit ovat jo omilla segmenteillään vahvoja ja tuttuja, mutta olemme vahvistaneet DENin kotien, tilojen ja palvelujen kokonaisuutta sekä nostaneet palveluastetta. Haluamme tuoda nämä uudistukset ihmisten tietoisuuteen."

"Vaikka kuluttajabrändit voivat toimia yksinkin, ei ole huono asia tietää, että taustalla on vahva koneisto. Tässä on monelle kyse elämän isoimmista investoinneista. Vakaa ja luotettava kumppani luo turvaa."

DEN ja sen brändit näkyvät perinteisissä medioissa, kuten printtilehdistössä ja televisiossa sekä tapahtumissa. Markkinoinnin uudistuksen myötä konsernin brändit ovat saaneet myös uuden sosiaalisen median suunnitelman ja sisällöt ovat aiempaa kohdennetumpia.

"Meillä on hyvä kanavamix ja vahvaa in-house-osaamista digikanavissa. Hyödynnämme olemassa olevaa dataa esimerkiksi sijaintiin ja ihmisten liikkumiseen liittyen", Lahtinen sanoo.

Lahtisen mukaan DEN on rekrytoinneissaan kiinnittänyt huomiota digimarkkinoinnin, keinoälyn ja big datan hyödyntämisen osaamiseen.

"Olemme tehneet big dataan ja koneoppimiseen isoja satsauksia. Uskon, että se on meille iso kilpailuetu tulevaisuudessa."