Kulttuuri- ja kongressikeskus Tampere-talo on saanut oman 1,9 hehtaarin kokoisen hiilinielualueen Lempäälän Kuljussa sijaitsevalta joutomaalta.

Alueelle on istutettu 3 670 puuntainta tapahtuma-asiakkaiden ja yhtiön oman liiketoiminnan päästökompensaatiota varten yhteistyössä Puuni Oy:n ja Lempäälän kunnan kanssa.

Istutettava maa-alue ei metsittyisi luonnollisesti, joten hiilinielu on aidosti lisäyksellinen. Se erottaa kompensaation olennaisesti monista muista päästöhyvityskeinoista.

Tampere-talossa tapahtumia järjestävät asiakkaat voivat toteuttaa hiilineutraaleja tapahtumia kompensoimalla päästöt talon omaan metsään, hiilinieluun.

Tampere-talo hyvittää metsäalueelle myös omasta liiketoiminnastaan syntyvät päästöt vuosittain. Energiankäytöltään tapahtumayhtiö ja sen vieressä sijaitseva Marriott-hotelli ovat jo nyt hiilineutraaleja.

Joutsenmerkityssä talossa on useita ympäristöystävällisiä ratkaisuja ravintolassa, kierrätyksessä ja energiatehokkuudessa.

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo, että kompensaatiomahdollisuus ja hiilineutraalin tapahtuman järjestäminen vastaavat kulttuuri- ja kongressikeskuksen asiakkaiden tarpeeseen. Asiakkaat ovat entistä valveutuneempia ja vaativampia vastuullisuus- ja ympäristöasioissa.

”Myös meille yhtiönä vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta on strateginen valinta. Tavoitteenamme on koko toimintamme hiilineutraalius, eikä vallitseva koronatilanne ole vähentänyt tätä kunnianhimoa. Kriisi on osoittanut monen mahdottomalta tuntuvan asian olevan mahdollista. Jokaisella ympäristöteollakin on merkitystä”, Paulina Ahokas toteaa tiedotteessa.

Maailmalta ostetun hiilidioksidikompensaation vaikuttavuus saattaa monesti jäädä asiakkaille epäselväksi, mutta toisin on Tampere-talon hiilinielussa. Asiakas voi mennä itse paikan päälle Lempäälän metsään katsomaan, missä päästökompensaatiolla istutetut puut kasvavat.

Tampere-talon metsä on istutettu toukokuun lopulla, ja se tulee sitomaan 1000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä seuraavan sadan vuoden aikana 3 670 istutettavan puuntaimen ansiosta. Tämä vastaa käytännössä noin 250 edestakaista New Yorkin lentoa tai yli viiden miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla.

Hiilinielun toteuttava Puuni Oy on tuonut kestävän tavan hiilinielujen kasvattamiseen ja päästöjen kompensointiin suomalaisissa metsissä. Yhtiö istuttaa metsää kuntien joutomaille, jotka eivät voimakkaan heinänkasvun takia metsittyisi luontaisesti.

”Teemme lisäksi sopimuksen hiilinielun pysyvyydestä sadaksi vuodeksi. Nämä asiat erottavat meidät olennaisesti monista markkinoilla olevista muista kompensaatiovaihtoehdoista. Hiilinielut ovat ensinnäkin aidosti lisäyksellisiä ja toisekseen sopimukseltaan poikkeuksellisen pitkiä”, sanoo Puunin tieteellinen johtaja Juha Siitonen.

Lempäälän hiilinielu on toinen Puunin käynnistämä metsäistutus. Aiemmin tässä kuussa se istutti hiilinielun Mikkeliin. Yhtiöllä on neuvottelut käynnissä joutomaiden metsittämisestä useiden kuntien kanssa.

Lempäälän kunnan yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaan mukaan kunta lähti toimintaan mukaan erityisesti koska se haluaa tällä tavalla olla mukana edistämässä ilmastotyötä

”Toki hyödymme sopimuksesta siinäkin mielessä, että saamme taajamaan lisää lähimetsiä kuntalaisille muiden muassa virkistyskäyttöön”, kommentoi Tiia Levonmaa.

Tampere-talon hiilinieluun on istutettu tervaleppää, mäntyä ja rauduskoivua. Tapahtumien hiilijalanjälki lasketaan kestävällä ja läpinäkyvällä tavalla Suomen luonnonvarakeskuksen LUKEn mallilla kompensoitavan määrän todentamiseen.