Työviestintä sosiaalisessa mediassa tukee työntekijöiden työn imua. Asia selviää Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professorin Atte Oksasen johtamasta, tuoreeltaan New Media & Society -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Työn imu tarkoittaa positiivista työhön liittyvää tunne- ja motivaatiokäyttäytymisen tilaa, joka edistää työntekijöiden hyvinvointia ja menestymistä työssä.

Tutkimuksessa tarkastellaan virallista työviestintää ja epävirallista viestintää, joka liittyy muuhun kuin työasioihin. Tutkimustulosten mukaan epävirallisella viestinnällä on merkittävä rooli ja yhteys työn imuun.

Sosiaalisen median käyttö on tutkimuksen mukaan olennaista tietotyötä tekeville erityisesti nyt jylläävän koronaviruspandemian aikana.

”Tunneyhteys työyhteisöön ja tieto, että sosiaalista tukea on saatavilla, ovat merkittäviä asioita pandemian aikana, kun työntekijöiltä vaaditaan fyysistä etäisyyttä. Työn imua voidaan pitää ratkaisevalla tavalla yllä sosiaalisen median avulla”, tutkija Reetta Oksa sanoo tiedotteessa.

Epävirallinen viestintä voi tutkimuksen mukaan vahvistaa yhteyksiä työkavereihin ja tukea yhteenkuuluvutta sekä samastumista organisaatioon. Epävirallisella viestinnällä on yhteys myös siihen, kuinka työntekijät kokevat saaneensa sosiaalista tukea.

Sosiaalinen tuki ja samastuminen organisaatioon voivat tutkimuksen mukaan toimia työntekijöiden voimavaroina ja luoda vahvemmin yhteyden työn imuun, joka korostuu etenkin korona-aikana. Voimavarojen kannalta epävirallinen some-viestintä on tärkeää.

Sosiaalisen median pitäisi tutkimuksen mukaan olla kaksisuuntainen viestintäkanava, eli ei ainoastaan yksisuuntainen tietolähde tai paikka dokumenttien jakamiseen. Kaksisuuntaisena välineenä työntekijät voivat luoda somessa emotionaalisen yhteyden työkavereihin ja -yhteisöön sekä jakaa asiantuntemustaan ja auttaa toisiaan. Kaksisuuntainen viestintä koskee sekä työhön liittyvää että epävirallista viestintää.

Tutkijat suosittelevatkin sallimaan myös epävirallisemmat keskustelut ja kannustamaan niihin varsinaisten työkeskustelujen ohella, sillä se edistää myös korkeampaa työn imua.