Vuoden toimisto -tutkimukseen lisättiin Suomessa tänä vuonna tapahtumatoimistojen kategoria. Tutkimukseen otti osaa kuusi toimistoa, ja finalisteiksi karsiutuivat Lataamo Group, Pulp ja Woltti Group.

Woltti Groupin toimitusjohtaja Jyrki Aittola toteaa, että mainostajien tapahtumat ovat nykyään osa mainostajien markkinointikeinojen palettia.

”Markkinoinnissa erottuminen on ollut aina se suurin haaste, siksi kokemuksellisuuden arvo nousee. Tämä on sektori joka kasvaa muualla maailmailmassa. Siksi on hyvä, että tapahtumat nousevat myös Suomessa.”

Sponsorointi ja tapahtumamarkkinointi ry:n teettämän Tapahtumabarometrin mukaan ala on myötätuulessa. Marraskuussa julkaistun tutkimuksen mukaan alan liikevaihto oli viime vuonna 137 miljoonaa euroa. Ala kasvoi vuoden aikana kahdeksan prosenttia. Tapahtumamarkkinoinnin toimistoista 54 prosenttia arvioi markkinan kasvavan 2019.

”Tapahtumat ovat nykyään kiinteämpi osa keinovalikoimaa. Sitä kautta tapahtumat ovat kiinteämpi osa monikanavaista keinovalikoimaa. Kun ajatellaan välineen kontaktiaikaa ja vaikuttavuutta, on vaikea kuvitella, mikä muu kanava tai mediaväline olisi tehokkaampi kuin tapahtumat.”

Kuluttajamarkkinointiin keskittyneen Pulpin toimitusjohtaja Kari Haapalainen kertoo, että nykyisin digitaalisten ja fyysisten asiakaskohtaamisten pitää toimia yhdessä, mikä helpottaa tapahtuman tavoitteiden saavuttamisen mittaamista.

”ROI-arvo on se, mitä mittaamme. Me teemme paljon raportointia ja tapahtumissa pystymme mittaamaan kontaktimääriä, esimerkiksi miten moni osti tuotteen tai tutustui tuotteeseen. Digitaaliset työkalujen ansiosta pystymme mittaamaan reaaliajassa esimerkiksi kontaktimääriä. Voimme myös seurata, miten kenttähenkilöstömme pärjää myymäläpromootioissa.”

Enemmän tapahtumatoimistoista Markkinointi & Mainonnassa (3/2019).