Helsingin Sanomain Säätiön järjestämä Uutisraivaaja-kilpailu käynnistyy syksyllä 2016. Kilpailu järjestetään neljännen kerran.

Säätiön hallitus on varannut innovaatiokilpailuun 300 000 euroa.

Kilpailun tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja ja menestyviä liiketoimintamalleja journalismiin ja tiedonvälitykseen.

Kilpailu on aiempien vuosien tapaan kaksivaiheinen, jolloin ensimmäisessä vaiheessa jatkoon päässeille kilpailijoille myönnetään rahoitusta hankkeensa jatkojalostamiseen.

Voittajan tai voittajien valinta tapahtuu syksyllä 2017. Voittajalla on mahdollisuus saada hankkeensa toteuttamiseen jopa 250 000 euroa.

Kilapilun on aiemmin voittanut Long Play, Scoopinion, Kuka ja Lucify.

Vuonna 2005 perustetun Helsingin Sanomain Säätiön tehtävä on turvata suomalaisen median ja erityisesti sanomalehtien tulevaisuus. Säätiö on jakanut toimintansa aikana apurahoina ja stipendeinä 34 miljoonaa euroa. Tuettuja hankkeita on yli 270.

Säätiö ylläpitää myös Päivälehden museota ja Päivälehden arkistoa.