Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina tammi-helmikuussa 2017. Kohderyhmänä olivat taustamusiikkia käyttävät yritykset ja toimijat, kuten myymälät, parturi-kampaamot, ravintolat ja taksit.

Ylivoimaisesti käytetyin taustamusiikin lähde oli yhä radio: 72 % vastaajista kertoi soittavansa taustamusiikkia radiosta. Erityisen paljon radiota soitetaan takseissa (97 %) ja parturi-kampaamoissa (93 %), ravintolat ja myymälät käyttävät enemmän myös muita taustamusiikin lähteitä.

Radion kuuntelu netin välityksellä ei ole vielä yleistynyt taustamusiikkikäytössä: nettiradion osuus radion kokonaiskuuntelusta oli vastaajajoukossa 7 %.

Taustamusiikilla tärkeä rooli positiivisen asiakaskokemuksen luomisessa

Yli puolet haastatelluista toimijoista pitää taustamusiikkia tärkeänä osana positiivisen asiakaskokemuksen syntymisessä: 60 % taustamusiikin käyttäjistä katsoo musiikin käytön olevan liiketoiminnalleen erittäin tai melko merkittävää.

Tärkeimpänä taustamusiikkia pitävät ravintolat ja parturi-kampaamot.

66 % vastaajista kokee kotimaisen pop- ja rock-musiikin lisäävän parhaiten asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä. Seuraavaksi eniten vastaajia miellytti tunnelmaluojana ulkomainen pop ja rock ja lähes yhtä paljon kotimainen iskelmä ja perinteinen tanssimusiikki.

Kaupallisia radioita soitetaan taustamusiikkina eniten

Kaupallisia radioita käytetään taustamusiikkina Ylen kanavia selvästi useammin: useimmiten kaupallisia kanavia soittaa 77 % ja Yle n kanavia 49 % kyselyvastaajista.

Kaikista radiokanavista taustamusiikkikäytössä selvästi tärkeimpänä pidetään edelleen Radio Nova a, jota käyttää lähes puolet vastaajista (46 %). Toiseksi suosituin on Ylen Radio Suomi (27 %). Seuraavilla sijoilla ovat Radio Suomipop (23 %), Iskelmä (15 %) ja Radio Aalto (9 %). Muiden kanavien käyttö jää huomattavasti edellä mainittuja pienemmäksi.

Radio Novaa käytetään eniten kaikilla tutkituilla toimialoilla. Taksien ja parturi-kampaamoiden seuraavaksi soitetuin kanava on Suomipop. Myymälöissä kakkossijalle nousee Radio NRJ ja ravintoloissa Iskelmä. Parturi-kampaamoita miellyttää myös Radio Aalto, joka on kolmanneksi tärkein kanava.

Ylivoimaisesti tärkein radiokanavan valintaperuste on hyvä tai sopiva musiikki. Seuraavaksi tärkeimmät valintaperusteet ovat puheenaiheet ja käsiteltävät asiat, kuuluvuus ja tapa sekä tottumus.

Taustamusiikkipalveluiden käyttö jatkaa kasvuaan

Taustamusiikkipalvelujen käyttö on kasvanut koko 2010-luvun ajan. Palveluita käytetään erityisesti ravintoloissa ja myymälöissä.

Taustamusiikkipalveluista ketjuohjattujen yritysten omien ns. in store -radioiden (päätoimipaikka toimittaa valmiit taustamusiikit kaikkiin ketjun toimipisteisiin) suosio on laskenut jonkin verran edellisiin vuosiin verrattuna. Kaupallisista taustamusiikkipalveluista suosiotaan on eniten kasvattanut Spotify n yritysversio.

Cd-levyjen, itse koottujen soittolistojen ja television käyttö taustamusiikin lähteenä laskee edelleen. Televisiota käyttävät eniten ravintolat, joissa tv-kanavan valintaan eniten vaikuttava tekijä on kanavien uutis- ja ajankohtaisohjelmat, asiakkaiden toiveet, urheiluohjelmat sekä veikkaukseen liittyvä sisältö.

Asiakas valitsee taustamusiikin harvoin, poikkeuksena taksit

Vain kolmannes kyselyyn osallistuneista vastaajista valitsee asiakastiloissaan soitettavan taustamusiikin keskeistä asiakaskohderyhmäänsä ajatellen. Asiakastiloissa soitettavan taustamusiikin valitsee useimmiten yrityksen ylin johto tai työntekijät.

Kaikista vähiten valintaan voivat vaikuttaa asiakkaat - vain 10 % vastaajista kertoi asiakkaiden saavan valita taustamusiikin. Ainoan poikkeuksen tekivät taksit, joissa 70 % asiakkaista valitsee musiikin. Taksien osalta musiikin valinta on kehittynyt merkittävästi asiakaslähtöisempään suuntaan: vielä vuonna 2010 vain 49 % vastaajista kertoi asiakkaan voivan valita taustamusiikin.