Markkinointi käsitetään Suomessa yhä liian kapeasti, eikä markkinoinnin merkitystä ymmärretä suomalaisyritysten johdossa, linjaa Grano n kaupallinen johtaja Jukka-Pekka Vuori.

"En voi käsittää sellaista yhtiötä, jossa brändi- tai markkinointijohtajalla ei ole suoraa johtoryhmävastuuta. Se on anteeksiantamatonta", Vuori sanoo M&M :n ja Talouselämä n järjestämässä Markkinointijohtaja 2016 -tapahtumassa torstaina 21. huhtikuuta.

Kun Vuori itse aloitti Granolla maaliskuun lopussa, hänelle esiteltiin organisaatiokaavio, jossa markkinointi oli aseteltu pohjaosastoon. Ei käy, hän totesi. Markkinointi nostettiin samalle viivalle myynnin ja tuoteinnovoinnin kanssa.

Vuoren mielestä koko kuvio lähtee väärille raiteille sillä hetkellä, kun asiakasymmärrys jää muiden asioiden jalkoihin ja markkinointia ajetaan omaan siiloonsa. Hän kertoo olevansa hämmästynyt siitä, kuinka vähän toimitusjohtajat ja johtoryhmät ylipäätään puhuvat asiakkaista. Markkinoinnin tulisi olla se, joka tuo asiakkaan äänen johtoon silloinkin, kun se uhkaa unohtua, Vuori sanoo.

Mistä sitten johtuu, ettei markkinointi yllä organisaation kaikkiin toimintoihin, ennen kaikkea sinne ylätasolle?

Syitä on monia, Vuori pohtii: Markkinoinnin kulttuuri on Suomessa melko nuorta, eikä meillä vielä ole tarpeeksi paljon kovia esimerkkejä siitä, miten markkinoinnilla on todella luotu menestystarinoita. Osasyy voi olla koulutuksen puutteissa.

Markkinointiosaajien tulee myös katsoa peiliin, Vuori sanoo.

"Täytyy ottaa se paikka. Ei sitä kukaan anna."

Vuoren mukaan markkinointiosaajien tulee siis itse pystyä osoittamaan, miten markkinointi kasvattaa yrityksen arvoa. Oikeiden asioiden mittaaminen ja tulosten seuraaminen ovat luonnollisesti avainasemassa, mutta sen lisäksi tarvitaan asennetta ja tervettä itseluottamusta, hän listaa. Markkinointiosaajan tulee olla perillä liiketoiminnan rakenteesta, puhua bisneskieltä.

"Pitää pystyä näyttämään se, miten brändipääoman kasvattaminen pitkällä aikavälillä luo kysyntää."