Nimitykset

Sanna Pekkonen 8.2.2018 15:57 päivitetty 9.2.2018 08:11

TBWA nimitti liudan uusia luovia johtajia – "Luova johto oli liian kapea"

TBWA/Helsingin Erno Reinikainen (ylhäällä vas.), Jyrki Poutanen, Mikko Pietilä ja Mikko Halonen sekä Ville Ohtonen (alhaalla vas.), Laura Paikkari ja Markus Nieminen.

TBWA\Helsinki vahvistaa luovaa johtoaan lisäämällä luovien johtajien määrää ja perustamalla creative boardin.

TBWA/Helsinki nimitti helmikuun alussa neljä uutta luovaa johtajaa: Laura Paikkarin, Erno Reinikaisen, Ville Ohtosen ja Mikko Halosen. He kaikki siirtyvät tehtäviin talon sisältä.

Tähän asti TBWA:n luovasta johdosta ovat vastanneet eCD Jyrki Poutanen ja luova johtaja Mikko Pietilä sekä viime vuonna ketjun sisällä Amsterdamiin siirtynyt Steve Brown.

"Vuosi pakerettiin niin, mutta sitten kehityskeskusteluissa alkoi tulla palautetta, että luova johto on talossa liian kapea ja aika ei riitä kaikkien luovien tiimien sparraukseen", Poutanen kertoo.

TBWA on vahvistanut luovaa johtoaan vähitellen siitä lähtien, kun Poutanen aloitti toimistossa puolitoista vuotta sitten ja Pietilä siirtyi luovan johtajan tehtävään. Viime syksynä talossa aloitti sisältö- ja vaikuttajamarkkinoinnista vastaavana luovana johtajana Markus Nieminen, joka on yksi Dynamo & Sonin perustajista.

"Meillä on ollut kova kasvu päällä, kun asiakkaiden määrä ja nykyiset asiakkaamme kasvavat ja taloon tulee lisää ihmisiä. Meillä ei kuitenkaan ollut luovan työn johtamismallia, joka olisi kestänyt saavuttamaamme kasvua", Pietilä kertoo.

Muutosten myötä myös Poutasen ja Pietilän työnkuvat muuttuvat: Jyrki Poutasesta tulee Chief Creative Officer ja Mikko Pietilästä eCD. Käytännössä Poutanen siis vastaa jatkossa luovan johdon suurista linjoista ja ketjuyhteyksistä ja Pietilä talon innovaatiotoiminnasta.

Design-osaamista esiin

Poutasen ja Pietilän mukaan uuden mallin tavoitteena on tukea toimiston kasvua. Luovia johtajia lisäämällä halutaan myös nostaa esiin esimerkiksi TBWA:n design-osaamista, kun design-yksikkö saa vetäjäkseen Mikko Halosen.

"Tavoitteena on selkiyttää, että meillä on myös tuotemuotoiluosaamista", Halonen kertoo.

"Meiltä on tullut ehkä enemmän innovaatio ja tech esiin, ja design on jäänyt innovaatioiden alle. Emme ole osanneet korostaa, että meillä on paljon muotoiluosaamista talon sisällä", Pietilä komppaa.

Muut uudet luovat johtajat ovat vastuussa eri asiakkuuksista.

"Nyt saamme kiinnitettyä luovan johtajan aktiivirooliin kaikkiin asiakkuuksiin", sanoo Poutanen.

Hierarkiaa vai lisää aikaa?

Viime vuosien trendinä on ollut pikemminkin hierarkian purkaminen kuin johtoportaan kasvattaminen.

Johtajanimitysten lisäksi TBWA\Helsinki perustaa creative boardin, jonka puitteissa luova johto sekä teknologia- ja filmiyksiköiden johto kokoontuvat säännöllisesti miettimään ulostuloja ja uusia ratkaisuja asiakkaille.

Eikö uusien johtajien, tittelien ja toimielimien lisääminen lisää hierarkiaa toimistossa?

"Hierarkian lisäämistä varten tätä ei tehty. Oli tärkeää löytää oikeat ihmiset, jotka ansaitsevat luovan johtajan paikan ja jotka ovat myös valmiita johtamaan ihmisiä", sanoo Pietilä.

Poutanen ja Pietilä sekä uudet luovat johtajat kokevat, että luovien esimiesten lisääminen pikemminkin tukee matalan hierarkian säilymistä, kun johdon aikataulu ei ole yhtä täynnä kuin ennen.

"Uusi malli mahdollistaa sen, että on aikaa tehdä muutakin kuin katsoa työn tasoa ja keskittyä henkilöstöasioihin. On aikaa keskustella, mihin suuntaan talon tekijät haluavat kehittää itseään ja antaa oikeat työt oikealle henkilölle", sanoo Erno Reinikainen.

TBWA\Helsingin myyntikate kasvoi viime vuonna 11,7 miljoonaan euroon, mikä on 12 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tältä vuodelta TBWA odottaa edellistä vuotta vauhdikkaampaa myyntikatteen kasvua. Toimisto on vastikään solminut uudet kumppanuussopimukset eläintarvikeketju Mustin ja Mirrin, henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen, eläinruokavalmistaja Prima Pet Premiumin ja prosessiteollisuus teknologiayhtiö NesteJacobsin kanssa.

Poutasen mukaan uusien asiakkuuksien julkistuksia on luvassa lisää kevään aikana. Toimisto aikoo jatkaa myös rekrytointeja.

Korjaus 9.2.2018 kello 8.09: Korjattu Laura Paikkarin nimi tekstistä ja Markus Niemisen nimi kuvatekstististä.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö