Sosiaalisessa mediassa esiintyy runsas kirjo ”koronavirusasiantuntijoita”, joista suurimmalla osalla ei ole aiheesta ammatillisista tai tieteellistä osaamista saati tietämystä. Tämä haittaa osaltaan pandemian kitkemistä. Terveystalo haluaa sen vuoksi nyt korostaa asiantuntijatiedon lähteitä ja ehdottaa siihen avuksi uutta ikonia, josta tavallinen sosiaalisen median käyttäjä tunnistaa faktaperäistä, puolueetonta ja ajankohtaista informaatiota jakavat asiantuntijat kuten tutkijat, lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Terveystalo lähetti eilen 27. toukokuuta avoimen kirjeen, jossa se esittää aloitteensa. Kirje on osoitettu Facebookille, Twitterille, Googlelle ja Snapchatille.

Aina tiedon jakajan asema tai tunnettuus ei takaa sen oikeellisuutta. Reuters-instituutin tuoreen tutkimuksen mukaan 20 prosenttia sosiaalisessa mediassa leviävästä väärästä koronavirusinformaatiosta on poliitikoiden, julkisuuden henkilöiden tai muiden vaikuttajien jakamaa. Siitä huolimatta alustojen algoritmit suosivat tätä sisältöä yli muiden.

Kanavilla on jo käytössään julkisuuden henkilöille suunniteltu ikoni, ja uuden ikonin toimintaperiaate on sama. Sen avulla on tarkoitus nostaa ne vaikuttajat, joita tänä aikana todella tarvitaan, heidän ansaitsemalleen jalustalle.

“Sosiaalisesta mediasta on tullut viime vuosina ensisijainen tiedonlähde yhä useammalle ja siksi haluamme varmistaa, että kanavista löytyy luotettavaa tietoa. Vaikka olemme pohjoismaalainen yritys, meillä on terveydenhuollon asiantuntijoina velvollisuus herättää keskustelua tämän tärkeän aiheen ympärillä myös kansainvälisellä tasolla. Koronavirus ei ole paikallinen ongelma, kuten ei sosiaalisen median valeuutisetkaan, eikä kumpaakaan näistä voida ratkaista vain paikallisesti,” Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono sanoo tiedotteessa.

Avoimella kirjeellään Terveystalo haluaa käynnistää keskustelun aiheesta. Valmiiden kriteereiden esittämisen sijaan luotettavien tiedonlähteiden tunnistamiseen voitaisiin käyttää esimerkiksi maailman parhaimpien yliopistojen lääketieteellisiä tiedekuntia.

Terveystalossa lääkärinä toimiva Anni Saukkola tunnetaan sosiaalisessa mediassa Lääkäri Annina sekä yhtenä Tiedenaiset-yhteisön perustajana.

”Sosiaalisen median kanavat ovat ottaneet kevään aikana jo askeleita kohti turvallisempaa ja luotettavampaa terveyssisältöä. Tästä huolimatta kanavissa leviää edelleen niin tahallista kuin tahatontakin virheellistä tietoa. Mielestäni sosiaalisen median käyttäjillä on oikeus turvalliseen tietoon eikä luotettavan tiedon tunnistaminen saa jäädä heidän vastuulleen. Siksi tarvitaan nykyistä laajempia toimia luotettavan sisällön turvaamiseksi,” Saukkola pohtii tiedotteessa.

Kampanja kiinnostanut jo kansainvälisesti

Terveystalon markkinointi- ja viestintäjohtajana keväällä aloittaneen Veera Siivosen mukaan kampanja tuntuu yhtiölle luonnolliselta tavalta vaikuttaa akuuttiin ja etenkin koronaviruksen aiheuttaman pandemian myötä ajankohtaiseen ongelmaan.

”Koronaviruksesta liikkuu sosiaalisessa mediassa paljon väärää ja vahvistamatonta tietoa. Tämä tuntui meille oikealta tavalta tehdä asialle jotain. Samalla osoitamme, että olemme laajemmin kiinnostuneita terveydestä, emmekä katso vain omaa juttuamme”, Siivonen kertoo M&M:lle.

Ajatus avoimesta kirjeestä ja vetoomuksesta syntyi Veera Siivosen mukaan kahdesta syystä. Ensinnäkin avoin kirje on perinteinen ja kaikille tuttu vaikuttamisen väline.

Toisekseen sosiaalisen median alustoja hallinnoivat jättiyritykset, kuten Facebook ja Twitter, ovat hankalasti tavoitettavissa.

”Jos meille olisi olemassa suorat yhteydet näihin somejätteihin, olisimme totta kai yrittäneet lähestyä heitä suoraan. Kun tätä yhteyttä ei ole, tämä tuntui hyvältä ajatukselta.”

Terveystalon toiveena on, että kampanjan viesti tavoittaa sosiaalisen median palvelut myös kansainvälisen median kautta ja osallistuisivat sen myötä itse keskusteluun aiheesta.

Kansainvälisistä medioista jotkin ovat jo tarttuneetkin aiheeseen. Näihin lukeutuvat muun muassa Mediapost sekä muutamat markkinointijulkaisut.

”Kohdennamme tällä viikolla myös kampanjan viestejä mainontana sosiaalisessa mediassa sinne, missä kunkin median päättäjät istuvat. Olemme suunnitelleet videosta mahdollisimman nopeasti ja helposti sisäistettävän, jotta viesti menisi helpommin perille”, Siivonen sanoo.

Kampanjan mediabudjetti on Siivosen mukaan hyvin pieni, sillä kaikki viestit kohdennetaan sosiaalisen median eri kanavissa. Muuta mediaa ei ole käytössä.

”Kun keskustelua käydään sen hetkisen, parhaan mahdollisen tiedon pohjalta, keskustelu on laadukkaampaa. Koronan kohdalla tulee tosin muistaa se, että saamme jatkuvasti uutta tietoa, joka voi osin kumota aiemmin faktoina esillä olleita asioita”, Siivonen päättää.

Avoin kirje on luettavissa täällä: essentialinfluencers.com

Kampanjan toimisto on TBWA\Helsinki.