Terveystalo on käynnistänyt kampanjan, jossa tartutaan kansantautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Olympiavoittaja ja ex-kansanedustaja Lasse Virén in suojelemassa kampanjassa saatetaan Terveystalon mukaan yhteen osaaminen, data ja työkalut sekä eri alojen asiantuntijat.

Kansantaudit ovat sairauksia, joilla on suuri vaikutus koko väestön terveyteen. Esimerkkejä kansantaudeista ovat muun muassa sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja syöpäsairaudet.

Kansantaudit tulevat yhteiskunnalle vuosittain kalliiksi. Käypä hoito -suosituksen mukaan esimerkiksi diabeteksen hoitokustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 prosenttia, mikä vastasi vuonna 2015 lähes 3 miljardia euroa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2015).

"Terveys ei ole itsestäänselvyys, ja sitä täytyy vaalia parhaalla mahdollisella tavalla. Sairauksien ennaltaehkäisy on avainasemassa, jotta yhä useampi meistä voi elää pidempään ja terveempänä. Halusin olla mukana kampanjassa, koska kyseessä on meitä kaikkia suomalaisia koskettava asia", sanoo Lasse Virén.

Nyt käynnissä oleva mainoskampanjan lanseeraus kestää reilut kaksi viikkoa. Kampanja jatkuu kuitenkin aina ensi vuoden alkupuolelle asti ja huipentuu alkuvuodesta 2018 tapahtuvaan laaturyhmän kehitysideoiden julkistukseen ja Terveystalon tekemään 50 000 euron lahjoitukseen valitun kansantaudin selättämiseksi. Valitun kansantaudin valitsee kampanjaa varten yhteen koottava asiantuntijaryhmä.

"Kampanja alkoi lauantaina 9. syyskuuta mainonnalla valtakunnallisissa ja paikallisissa sanomalehdissä muun muassa seuraavilla paikkakunnilla: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Pori ja Seinäjoki. Televisiossa kampanjamainontaa on näkynyt MTV-, AVA-, SUB- ja Discovery Networks -kanavilla sekä sosiaalisessa mediassa", kertoo Terveystalon viestintäpäällikkö Jenni Rantanen.

"Laadusta ei puhuta tarpeeksi"

Kampanjan esisijaisena tavoitteena on nostaa laatu puheenaiheeksi ja terveydenhuollon valintakriteeriksi kansalaisten ja päättäjien keskuudessa sekä avata laadun käsitettä terveydenhuollossa.

Parantaessaan suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia laadukas terveydenhuolto lisää yritysten tuottavuutta, ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä ja vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.

"Laadusta ja sen kehittämisestä ei puhuta tällä hetkellä tarpeeksi. Terveydenhuollossa laatutekijöitä ovat paitsi lääketieteellinen laatu, myös asiakkaan hoitokokemus sekä palvelujen tuottamisen tehokkuus. Suomalaisen terveydenhuollon laadun kehittäminen edellyttää tiedon läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta, jotta voidaan lisätä tietoa hoidon vaikuttavuudesta", sanoo Terveystalon johtava ylilääkäri Juha Tuominen.

Kampanjaa varten kootaan asiantuntijoista koostuva laaturyhmä, jonka tehtävänä on pohtia suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamista eri näkökulmista ja tuoda keskusteluun kenties aivan uusiakin näkökulmia.

Lisäksi ryhmän tarkoitus on esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntämällä löytää konkreettisia ja innovatiivisia tapoja lisätä kansalaisten tietämystä kansansairauksien ehkäisystä omilla elämäntavoilla.

"Laaturyhmään haluttiin mukaan monipuolinen joukko terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoita sekä aktiivisia yhteiskunnallisia keskustelijoita muilta alueilta. Ryhmässä mukana ovat Pekka Mattila (Aalto yliopisto), Jorma Mäkitalo (TTL), Katri Saarikivi (aivotutkija), Marina Erhola (THL) ja Jaakko Heinimäki (pappi, kirjailija). Lisäksi asiantuntijajoukkoon valitaan yleisöäänestyksen perusteella 1–2 henkilöä", kertoo Jenni Rantanen.