Heinä-elokuussa lanseerattu Terveystalon mainoskampanja muistuttaa suomalaisia kokonaisvaltaisen terveydenhuollon jatkuvasta kehityksestä ja sen tärkeydestä.

Kampanja pitää sisällään ulkomainontaa eri puolilla Suomea. Torstaina 30.7. Helsingin Sanomissa julkaistiin koko etusivun ilmoitus. Lisäksi kampanjaan kuuluu lyhyitä videomainoksia, joita esitetään MTV:n ja Nelosen suoratoistopalveluissa.

Kampanjan kruunaavat Helsingin keskustaan sijoitetut peilipintaiset ulkomainokset, joiden tarkoitus on pysäyttää katsoja miettimään omaa hyvinvointiaan ja itseään kokonaisena organismina.

Terveystalon markkinointi- ja viestintäjohtaja Veera Siivonen kertoo, että idea pelipintaisille mainoksille syntyi havainnosta, jonka mukaan ihminen monimutkainen ja tärkeä kokonaisuus.

”Ihminen voi harvoin täydellisen hyvin tai täydellisen huonosti. Kokonaisuus on lähes aina jotain siltä väliltä. Hyvinvointiin vaikuttavat sairauksien ja vaivojen ohella monet asiat.”

”Kantava ajatus on, että ihminen voi pysähtyä katsomaan itseään ja miettimään toviksi omaa hyvinvointiaan”, Siivonen kertoo M&M:lle.

Kampanja on kiinteästi kiinni myös Terveystalon uudessa arvolupauksessa “kohti parempaa”.

Terveyden- ja hyvinvoinnin merkitys on korostunut viime vuosina ihmisten alettua kiinnittää yhä enemmän huomiota omaan jaksamiseensa. Taustalla ovat lisääntynyt tietoisuus ja myös teknologian kehitys. Erilaisten sovellusten kautta omaa hyvinvointia on helppo tarkkailla ja seurata.

Siksi myös terveydenhuollon alan toimijoiden tehtävä on Veera Siivosen mukaan muuttunut entistä enemmän hyvinvoinnin lisäämiseksi pelkän sairauksien torjunnan sijasta.

”Kyse on elämänlaadun parantamisesta, jossa yksilöllä itsellään on myös aktiivinen rooli. Meidän tärkeä tehtävämme on auttaa ja neuvoa asiakkaita tällä matkalla.”

”Sairauksien hoitaminen on toki edelleen tärkeää, mutta moderni terveydenhuollon brändi kulkee ihmisen arjessa mukana muulloinkin, kuin sairastumisen akuutin sairastumisen aikana”, Siivonen sanoo.

Ihmiset ovat myös kiinnostuneita henkisen terveytensä edistämisestä. Terveystalo teki keväällä kyselyn, jonka yhtenä pääteemana oli, mistä terveyteen liittyvästä asiasta ihmiset kaipaavat lisätietoa.

”Kyselyssä mielen hyvinvointi nousi vahvasti esiin. Korona-aika saattaa vaikuttaa tähän myös, mutta mielen hyvinvointi on selkeästi asia, johon halutaan panostaa aiempaa enemmän.”

Siivonen ei kerro kampanjan tarkkaa budjettia, mutta kuvaa panostusta Terveystalon kokoisen yrityksen mittapuulla ”keskisuureksi”.

Kampanja on näkynyt ulkomainonnan toteutuksina Helsingin ohella Espoossa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Kampanja on suunniteltu yhteistyössä markkinointiviestinnän toimiston TBWA\Helsingin kanssa.