Tieto ja norjalainen it-palveluohjelmistotoimittaja EVRY yhdistyvät yhdeksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten palveluiden toimittajista.

Yhdistyminen toteutetaan absorptiosulautumisena, jossa EVRY sulautuu Tietoon. EVRYn osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 37,5 prosenttia yhdistyneestä yhtiöstä ja saamaan lisäksi yhteensä noin 200 miljoonan euron käteiskorvauksen.

Järjestely toteutetaan antamalla EVRYn osakkeeomistajille sulautumisvastikkeena 0,12 Tieton uutta osaketta ja 5,28 Norjan kruunua käteisenä jokaista omistamaansa EVRYn osaketta kohden.

Tiedon ja EVRY:n suurimmat osakkeenomistajat tukevat yhdistymistä ja ovat sitoutuneet siihen ennakolta

Uuden yhtiön nimeksi tulee TietoEVRY. Toimitusjohtajana toimii Tiedon toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

Tavoitteena on TietoEVRYn osakkeiden listaaminen Helsingin ja Tukholman pörssin lisäksi Osloon. Yhtiön kotipaikka on Suomessa.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Uuden yhtiön työntekijöiden määrä nousee 24 000:een.

Yhtiöiden mukaan ne täydentävät toisiaan niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen. Yhtiöillä on liiketoimintaa sekä Suomessa, Norjassa että Ruotsissa.

Yritysten mukaan huomattava kustannussäästöpotentiaalia löytyy muassa hallinnon ja myynnin kuluissa sekä toimitusten ja investointien tuottavuuden tehostamisessa.

Tavoitteena on saavuttaa noin 75 miljoonan euron vuotuiset kulusynergiat muun muassa toimitusten, myynnin ja hallinnon sekä investointien tuottavuuden tehostamisella.

Yhtiöt arvioivat, että noin 60 prosenttia säästöistä syntyy vuoden 2021 loppuun mennessä ja noin 90 prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhtiöt arvioivat, että yhdistymisen toteuttamiseen liittyvät kertaluoteiset kustannukset ovat 120–140 miljoonaa euroa, ja niiden arvioidaan toteutuvan vuoteen 2022 mennessä.