Verkkokaupoissa tehtiin heinä-joulukuussa 2016 28 prosenttia enemmän verkko-ostoksia Lindorff in lasku- ja erämaksutavalla kuin alkuvuonna.

Kasvua selittävät Lindorffin tiedotteen mukaan joulun ajan lisämyynnin rinnalla loppuvuoteen ajoittuneet alennusmyyntikampanjat.

"Verkkokaupan luonne ja kampanjoihin perustuvan myynnin vahvistuminen haastavat vahvasti kaupan perinteistä joulusesonkia. Erittäin hyviä myyntiviikkoja oli viime vuonna jo marraskuun puolella. Ne houkuttelivat verkko-ostoksille seniorejakin", sanoo tuotepäällikkö Elina Gustafsson Lindorffista.

Viime vuonna kaikista laskulla tai erämaksulla maksetuista verkko-ostoksista 7 kymmenestä teki Lindorffin tilastojen mukaan nainen. Siitä huolimatta naiset kuluttivat ostoksiinsa vain hiukan yli puolet, 54 prosenttia, ostoksiin käytetystä rahasta. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Lindorff Analyysi -julkaisusta.

Ero selittyy Lindorffin mukaan sillä, että vaikka miehet tekivät ostoksia naisia harvemmin, miehen laskulla tai erämaksulla maksaman kertaostoksen arvo (443 euroa) oli lähes kaksinkertainen naisen ostokseen (228 euroa) verrattuna.

Eniten verkko-ostoksia laskulla tai erämaksulla tekivät euroissa mitattuna 20–24-vuotiaat ja 25–29-vuotiaat miehet (16 % myynnistä). Kaikkein suurimmat ostoskorit olivat 20–24-vuotialla miehillä, keskimäärin noin 500 euroa.

Useimmin ostoksilla kävivät puolestaan 35–39-vuotiaat naiset (10 % kaikista ostoskerroista), joista moni elää lapsiperhearkea ja ruuhkavuosia.

Useammassa kuin yhdessä erässä maksetut ostokset olivat 130 prosenttia arvokkaampia kuin kerralla maksetut.

"Tämän pitäisi kiinnostaa kaikkia verkkokauppiaita, jotka pyrkivät ostoskorien kasvattamiseen", Gustafsson sanoo.

Lindorff Analyysin mukaan siinä missä miehillä ostoskorin arvo pienenee iän myötä, naisten kohdalla iällä ei ole merkittävää vaikutusta kertaostoksen kokoon.

Osana Lindorff Analyysia julkaistu tarkastelu perustuu otokseen Lindorffin lasku- ja erämaksutavalla Suomessa tehdyistä verkko-ostoksista vuonna 2016. Vertailussa on mukana yli 200 000 ostostapahtumaa liki 300 verkkokaupassa.