Tiedottaja: jos haluat madaltaa uutisesi uutiskynnystä, pue viestisi tarinaksi. Jopa nirpat taloustoimitttajat reagoivat myönteisemmin tekstiin, joka on kirjoitettu tarinamuotoon.

Huomenna Svenska handelshögskolanissa väittelevä Joanna Sinclair tutki tarinoiden vaikuttavuutta viestinnän muotona perinteisen laboratiotestin nykyaikaistetulla versiolla.

Verkkoympäristössä toteutetussa testissä 137-päinen joukko taloustoimittajia arvioi eri tiedotteiden uutisarvoa sekä laadullisesti että antamalla tiedotteiden uutisarvolle arvosanan.

Tutkimus osoitti, että tiedottaja voi nostaa viestin uutisarvoa pukemalla tiedotteen tarinamuotoon.

– Tarinamuoto lisäsi uutisarvoa kaikissa tiedotteissa. Esimerkiksi yrityskauppa-aiheisissa tiedotteissa tarinaversio sai huomattavasti korkeamman uutisarvolukeman kuin perinteinen versio. Lisäksi toimittajat arvioivat antavansa tarinamuotoisille tiedotteille enemmän palstatilaa, mikä kirjoittavat aiheesta, Sinclair sanoo.

Sinclairin mukaan tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tarinamuotoisen vaikuttavuutta virallisessa organisaatioviestinnässä. Tutkimuksella ei ollut tarkoituksena kyseenalaistaa taloustoimittajien objetiivisuutta uutisten valinnassa, vaan todistaa, että ihmismieli kokee tarinat vetoaviksi myös työasioissa.

– Työpaikoilla tarinamuotoinen viestintä korostuu tietojohtamisen keinona ja mahdollistajana, Sinclair sanoo.

Sinclairin väitöskirjan otsikko on A Story about a Message Form and its Implications to Knowledge Flow.