Markkinointitoimisto ToinenPHD selvitti koronavirusepidemian tämän hetkisen tilanteen vaikutusta tuotteiden ja palvelujen kysyntään eri kategorioissa. Suomalaisten aktiivisuutta ja suunnitelmia eri tuotteiden ja palvelujen käytössä kartoittava kyselytutkimus toteutettiin aikavälillä 5.-9.3.2020 väestöä edustavalla otoksella Userneeds AB:n hallinnoimaan internet-paneeliin. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Samalla jaksolla Suomessa todettujen ja julkistettujen koronavirustartuntojen määrä nousi 15 tartunnasta 30 tartuntaan.

Koronavirusepidemia vähentää aktiivisuutta ja suunnitelmia useissa kategorioissa

Kaikista vastaajista vain 36 prosenttia vastaa pitävänsä oman aktiivisuuden ja suunnitelmat täysin ennallaan kaikkien kysyttyjen kategorioiden kohdalla. Tämän hetken tilanteessa ainoastaan kolme kaikista kysytyistä tuotteista tai palveluista keräsi enemmän lisääjiä kuin vähentäjiä. Vähentämisaikeita havaittiin jonkin verran myös kestokulutushyödykkeiden kohdalla, kuten uusien autojen hankinnassa. Kategorioittain tehdyssä selvityksessä esiintyi merkittäviä eroja riippuen vastaajan sukupuolesta, perhestatuksesta, iästä tai asuinpaikasta.

Ulkomaan matkojen kiinnostus on nyt hurjassa laskussa

Kiinnostus ulkomaan matkoihin vähenee hieman tai tuntuvasti lähes puolella vastaajista. Eniten laskua on Aasiaan, Eurooppaan ja Venäjälle suuntautuvissa matkoissa. Kiinnostuksen laskua on havaittavissa merkittävästi myös naapurimaihin suuntautuvissa matkoissa sekä laivaristeilyissä ilman maihinnousua. Lähialueen ulkomaan matkoja ja risteilyjä uskoo vähentävänsä korostuneemmin vanhemmat ikäryhmät. Hieman yllättäen kaikkein dramaattisimmin vähentäminen ei kohdistunut ulkomaille suuntautuviin työmatkoihin. Kyselyn perusteella koronavirusepidemia vaikuttaa tällä hetkellä yleisesti voimakkaimmin naisten, nuorten aikuisten sekä vanhemman väestön ulkomaan matkoihin.

Kiinnostus kotimaan vapaa-ajan matkailuun tuntuu säilyttävän asemansa tällä hetkellä aika hyvin, mutta kysely ei toisaalta ennusta myöskään merkittävää kiinnostuksen kasvua. Lappiin suuntautuvien vapaa-ajan matkojen kehitys näyttää säilyttävän asemiaan yhtä vahvasti kuin kiinnostus kotimaan kaupunkilomiin. Kotimaan kaupunkeihin suuntautuvien vapaa-ajan matkojen kiinnostus vähenee eniten Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Vaikka kotimaan vapaa-ajan matkailu näyttää tällä hetkellä säilyttävän asemaansa hyvin, vajaa kymmenes vastaajista uskoo kuitenkin vähentävänsä tuntuvasti kotimaan lentomatkailua.

Suuria yleisötapahtumia kartetaan

Vain noin kymmenes vastaajista aikoo vähentää tällä hetkellä tuntuvasti suuriin yleisötapahtumiin osallistumista, mutta joka kolmannes vähintään hieman. Vähentämisaikeet korostuvat tällä hetkellä naisten ja lapsiperheiden keskuudessa. Myös pieniin yleisötapahtumiin osallistumista ja suurissa kauppakeskuksissa vierailua aikoo vähentää vähintään hieman vajaa viidennes vastaajista.

Internetin maksullisten videopalvelujen ja verkko-ostamisen kiinnostus ennallaan

Koronavirusepidemian on ennustettu lisäävän kotona vietetyn ajan määrää ja sen taas uskotaan johtavan verkko-ostamisen ja kotona kulutettavien mediakanavien, kuten internetin maksullisten videopalvelujen, kiinnostuksen kasvuun. Toistaiseksi vastaajien kysyntä näyttää säilyvän näiden osalta ennallaan.

Corona-oluen kiinnostus kasvaa suomalaisten keskuudessa

Maailmalla levisi muutama viikko sitten uutinen, jonka mukaan Corona-oluen kysyntä olisi voimakkaassa laskussa. Tämä uutinen ehdittiin kuitenkin jo torpata tuotetta valmistavan Constellation Brands -olutyhtiön toimesta. Aiemman uutisoinnin seurauksena Corona-oluen kysynnän kehitysnäkymät kiinnostivat myös meitä, joten sisällytimme sen kyselytutkimukseemme. Vastausten perusteella Corona-oluen kiinnostus on kasvanut suomalaisten keskuudessa ja kaikkein eniten nuorten eteläsuomalaisten miesten keskuudessa.

Koronavirusepidemien vaikutusta suomalaisten kysyntään on tarkoitus seurata säännöllisesti kevään aikana vastaavan kyselyn avulla. Tarvittaessa kategorioiden määrää ja selvityksen syvyyttä voidaan lisätä.

ToinenPHD seuraa normaalisti kysynnän kehitystä hyödyntämällä säännöllisiä kyselytutkimuksia, vapaasti saatavilla olevaa käyttäytymistietoa digikanavista sekä kumppanien ja asiakkaiden oman datan analysointia. Mahdollisimman reaaliaikainen ja tarkka tieto kysynnän kehityksestä mahdollistaa mediainvestointien tuottavamman kohdentamisen. Myös tämän kyselyn rinnalla on seurattu kysynnän muutoksia mm. hakukonekäyttäytymistä hyödyntäen.