Topi Lintukangas on nimitetty kaupallistamiseen keskittyvän Proof Advisoryn vanhemmaksi neuvonantajaksi.

Proof Advisory on Salomaa-markkinointiviestintäkonsernin uusin tulokas, joka keskittyy kaupalliseen päätösmuotoiluun ja sitä kautta b-to-b-yritysten kaupallisen menestyksen luomiseen. Proofin ensisijainen tavoite on auttaa suomalaisia yrityksiä tekemään kaupallistamisesta niiden keskeinen menestystekijä.

”Merkittävien kaupallisten menestystarinoiden takana on sarja oikeita päätöksiä, jotka liittyvät tuotteistamiseen, kansainvälistymiseen, myyntiin ja markkinoille vientiin”, kiteyttää Lintukangas tiedotteessa.

Töitä suurille suomalaisille brändeille, kuten Reimalle, Suunnolle, Konecranesille ja Finnairille tehnyt Lintukangas kuvailee aiempien tehtäviensä nitoneen kaupallistamisen keskeiset osa-alueet hyvin yhteen. Lintukangas on aiemmin urallaan muun muassa luotsannut SEK & Grey -mainostoimistoa. Pari viime vuotta hän on työskennellyt yrittäjänä.

”Työt markkinoinnin, myynnin, brändinrakennuksen ja tuotekehityksen parissa ovat antaneet monipuolisen pohjan kaupallistamisen kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen. Palo kaupallistamista kohtaan onkin iso syy siihen, miksi nyt ollaan tässä”, Lintukangas sanoo.

Lintukangas pureutuu Proofilla kaupallistamisen kehittämiseen ja etenkin siihen liittyvien prosessien johtamiseen.

”Moni yritys kaipaa roolia, jota voisi kuvata tittelillä ”kaupallinen johtaja”. Kaupallisen johtajan mandaatti on ohjata prosesseja ja sitoa eri funktiot, kuten tuotekehitys, myynti ja markkinointi yhteen. Parhaimmillaan arvoketjun lankojen yhteen sitominen luo sekä organisaatiossa toimiville ihmisille että itse organisaatioille merkittävää lisäarvoa”, Lintukangas täsmentää.

Myös vastuullisuus on tärkeässä roolissa Lintukankaan tehtävässä.

”On tärkeää, että vastuullisuutta ei ajatella vain ajan ilmiönä, vaan pidempiaikaisena arvona ja firman läpileikkaavana peruspilarina. Toimialaa ja kulutuskäyttäytymistä muuttavia ilmiöitä voidaan rakentaa, jos tahtotila on oikea – yrityksillä on paljon valtaa kulutustottumusten ohjaamisessa. Kaupalliset menestykset syntyvät uskalluksen kautta, tarvitaan rohkeita ja isoja irtiottoja”, Lintukangas sanoo.