Donald Trump in ja Vladimir Putin in tapaaminen Helsingissä toi Suomelle viime vuonna tavallista laajempaa näkyvyyttä maailman mediassa. Ulkoministeriön edustustoilta keräämästä vuosittaisesta Suomi maailman mediassa -kyselystä käy ilmi, että Suomi sai näkyvyyttä myös koulutusosaamisen, tasa-arvon ja perustulokokeilun kautta.

Suomi maailman mediassa -katsauksessa Suomen edustustot ulkomailla arvioivat, minkälaiset sisällöt ja uutiset löivät maailmalla läpi ja mitkä Suomen vahvuudet tai heikkoudet olivat vuoden aikana erityisesti esillä kunkin maan mediassa.

Vuonna 2018 tavallista laajemman medianäkyvyyden sai Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä heinäkuussa. Median arvioiden mukaan kokous vahvisti Suomen roolia kansainvälisenä välittäjänä ja lisäsi Helsingin näkyvyyttä matkailukohteena muun muassa nostamalla esiin suomalaista arkkitehtuuria.

Jo useana vuonna peräkkäin koulutusosaaminen on selkeästi ollut merkittävin yksittäinen teema, johon Suomi kansainvälisessä mediassa liitetään. Tänä vuonna koulutusosaamisessa korostui Suomen asema maailman johtavana koulutusmaana.

”Kysely antaa kiinnostavaa tietoa kansainvälisen median näkemyksistä ja painotuksista. Maailmalla menestyneiden suomalaisten rooli on tärkeä, ja he tuovat Suomelle runsaasti näkyvyyttä. Myös ulkoministeriön, edustustojen, Visit Finlandin, alueiden ja kaupunkien tekemä työ esimerkiksi tuomalla kansainvälisiä toimittajia vierailulle Suomeen näkyy konkreettisesti eri aiheiden saamassa huomiossa. Tänä vuonna nousee erityisesti esille #Helsinki2018- kokouksen merkitys Suomen maakuvan vahvistajana”, ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Laura Kamras sanoo tiedotteessa.

Myös suomalaisuus herätti hänen mukaansa entistä enemmän kiinnostusta.

”Suomen sijoittuminen ensimmäiseksi YK:n maailman onnellisin maa -vertailussa sai kansainvälisen median pohtimaan syitä pohjoiseen onneen. Pinnalle nousi myös suomalainen omalaatuisuus. Mielenkiintoisena esimerkkinä tästä on Kiinassa rauhaa ja omaa tilaa rakastava Jingfen-ilmiö. Katsaus luo kuvan Suomen kansainvälisestä maineesta ja auttaa hahmottamaan ajankohtaisia puheenaiheita, joissa Suomi nousee esille”, Laura Kamras lisää.

Kulttuurista esillä olivat erityisesti metallimusiikki ja ruoka

Yleisarvio Suomen maineesta mediassa oli vuonna 2018 asteikolla 1–5 kriittisestä ihannoivaan keskimäärin 4,07. Vuonna 2017 vastaava luku oli 3,96 ja vuonna 2016 3,88.

Suomalaisesta kulttuurista esille nousivat erityisesti metallimusiikki ja ruokakulttuuri. Ulkoministeriö tekee suunnitelmallista maakuvaviestintää, ja metallimusiikki nostettiin viime vuonna esiin Suomelle arvokkaana ja poikkeuksellisen laajaa suosiota saaneena ilmiönä myös ulkoministeriön Capital of Metal -maakuvakampanjassa. Suomen näkyvyys matkailukohteena jatkoi kasvuaan ja Arktisen neuvoston puheenjohtajuus teki näkyväksi Suomen arktisen sijainnin ja osaamisen.

Kysely on tarkastellut kaikkia medioita, mutta erityisen tarkkaan on seurattu sanomalehtiä. Tiedot perustuvat edustustojen arvioon ja osassa maita maksettuun mediaseurantaan. Kyselyyn vastasi 75 Suomen 89:stä edustustosta.