Ulkoministeriö julkisti Helsinki2018-tapaamisen virallisen visuaalisen ilmeen viime viikolla. Kyseessä on siis ensi maanantaina toteutuvan Donald Trump in ja Vladimir Putin in tapaamista varten toteutettu tunnus.

Helsinki2018-logon käytetyimmässä versiossa on kolme palloa. Sininen ja punainen pallo kohtaavat kuvan keskellä, jossa niihin yhdistyy vaaleampi pallo.

ilmejulki

Logo on herättänyt sosiaalisessa mediassa, kuten Twitter issä kysymyksiä siitä, miksi punaisen Venäjän ja sinisen Amerikan keskellä on Suomi, joka näyttäytyy harmaana alueena.

Ulkoministeriön viestintäsuunnittelija Sanna Silventoinen kertoo, että logon lähtökohtana on ollut "kaksi palloelementtiä reunoilla, jotka kohtaavat kolmannen keskellä".

"Ajatuksena on, että tunnusta ja kuvituselementtejä voi käyttää erilaisina yhdistelminä. Perustunnuksen lisäksi väripalettia voi laajentaa kuvastamaan agendojen ja keskustelujen monimuotoisuutta", Silventoinen kertoo M&M:lle.

"Meille tunnus kuvastaa, kuinka kaksi tärkeää toimijaa tapaavat Helsingissä, jossa maailman valokeila osuus heihin ja Suomeen", hän jatkaa.

Silventoinen on seurannut ilmeestä käytyä keskustelua. Hän toteaa, että yleisesti ottaen keskustelun herääminen on positiivista.

"Osa tekee tunnuksesta poliittisia tulkintoja ja on selvää, että ihmiset näkevät tunnuksessa erilaisia asioita."

Silventoinen kertoo olevansa tyytyväinen lopputulokseen. Hän korostaa, että suunnitteluprosessi on ollut aikataulultaan tiukka ja siinä on pitänyt ottaa huomioon monien intressiryhmien mielipiteet. Ilme on esimerkiksi esitelty Venäjän ja Yhdysvaltain delegaatioille, jotka ovat saaneet antaa siitä omat näkemyksensä.

"Koko tapaamisen osalta valmistelutyö on ollut hyvin haastavaa. Meillä on ollut kaksi viikkoa aikaa hoitaa kaikki järjestelyt. Visuaalisuuden osalta haasteena on eri intressien yhteensovittaminen, mikä on kriittinen osa tällaisen tapahtuman ilmeen muodostumista. Ilmeen osalta oli myös painetta saada se nopeasti sovittua", Silventoinen kertoo.

Tunnuksen ja ilmeen on suunnitellut suunnittelutoimisto 358 :n design-johtaja Mikael Kivelä. Toimisto on suunnitellut myös ulkoministeriön uuden visuaalisen ilmeen, joka julkistettiin alkuvuodesta.

Kivelä kuvailee suunnitteluprosessia melko tavanomaiseksi tiukkaa aikataulua lukuunottamatta. Hän teki suunnittelutyön myös kesälomaltaan. Kivelä kertoo olleensa yllättynyt siitä, millaista julkista huomioita ilme on saanut.

Jotkut ovat nähneet tunnuksessa Suomen harmaana alueena. Miten vastaat tähän?

"Sitä ei ole suunniteltu niin, vaan [keskellä oleva pallo] on ikään kuin valokeilana tai neutraalina maaperänä. On mielenkiintoista, että ihmiset haluavat aina löytää jonkun kohdan, josta olla vihaisia. Toki identiteetti tuollaiselle asialle voisi olla kantaaottava, mutta tässä tapauksessa osapuolet ovat nähneet, ettei tunnus ole se paikka, jossa otetaan kantaa", Kivelä kertoo.