Huonekalujätti Ikea n teettämän kyselyn mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kaupan vastuullisuutta tärkeänä asiana.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista 65 prosenttia piti vastuullisuutta joko erittäin tai melko tärkeänä. Vastuullisuudella ei ollut väliä suuntaan eikä toiseen 18 prosentille vastaajista. Viisi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vastuullisuus ei ole lainkaan tärkeää.

Tärkeintä kaupan vastuullisuus on naisille sekä 18–34-vuotiaille, ja vähiten tärkeää miehille ja 45–54-vuotiaille.

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä kaupan alasta ja palveluista.

”Oli lämmittävää nähdä, kuinka tärkeäksi yritysten vastuullisuus nousi jo tänä päivänä. Kuluttajilla on paljon odotuksia meille isoille kaupan alan toimijoille”, Ikean Suomen-maajohtaja Timo Hulmi sanoo.

Kyselyn mukaan suomalaiset arvostavat kaupassa eniten hyvää sijaintia, asiakaspalvelua, monipuolisuutta ja joustavia aukioloaikoja.

Kyselyn mukaan 72 prosenttia suomalaisista ostaa huonekalut mieluiten kivijalkamyymälästä. Vastaajista 21 prosenttia käyttää sekä verkkokauppaa että kivijalkakauppoja. Pelkkää verkkokauppaa suosii kuusi prosenttia vastaajista. Kaksi prosenttia vastaajista suosii lainaamista tai vuokraamista.

”Olemme kaupan alan muutoksen keskiössä. Mietimme kokoa ajan, miten digitaalisuus ja ostamisen muuttuminen vaikuttaa asiakkaiden odotuksiin”, Hulmi sanoo.

Hänen mukaansa Ikean tavaratalot eivät ole missään nimessä menettämässä merkitystään. Maailmalla useat isot pelkästään verkkokauppoina aloittaneet yritykset perustavat nyt omia myymälöitään. Se on osoitus kivijalan vetovoimasta.

”Tavarataloista tulee yhä enemmän elämysten ja asiantuntemuksen paikkoja. Suomalaiset asiakkaat arvostavat paljon asiantuntijan neuvoja ja ideoita. Monet verkkokauppaa käyttävät asiakkaat tulevat myös tavarataloon hakemaan ideoita tai syömään kasvispullia”, Hulmi toteaa.

Ikean kansalaiskysely toteutettiin Bilendi n paneelissa toukokuussa. Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista, puolet naisia ja puolet miehiä.

Otos edustaa suomalaisia myös alueellisesti ja iän mukaan.