Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Helsingin yliopisto tutkivat alkavassa Tekes-hankkeessa automaattista uutistuotantoa, jossa datalähtöisyys ja koneoppiminen mahdollistavat yksilöllisemmän uutiskokemuksen.

Immersive Automation -hankkeessa kokeillaan, kuinka korkeatasoisia ja kiinnostavia uutisia tietokone pystyy tuottamaan ja millaisia käyttäjäkokemuksia niistä saadaan.

Tietojenkäsittelyn laitoksen professorin Hannu Toivosen mukaan Helsingin yliopisto tutkii sitä, miten datatiedettä voidaan soveltaa uutistoimintaan ja sen automatisointiin.

"Kehitämme tekstin louhintaan ja koneoppimiseen perustuvia työkaluja, joilla toimittaja voi helpottaa omaa työtään", Toivonen sanoo tiedotteessa.

VTT taas selvittää, miten automaattisesti tuotettu sisältö vaikuttaa yleisöön ja mikä edistää tai ehkäisee eläytymistä. Tutkimuskeskus vastaa myös uutistoiminnan ekojärjestelmän demonstroinnista ja tutkii uusia tapoja jakaa sisältöjä yhteistyössä projektin teknologiayritysten kanssa.

Tutkimusprofessori Caj Södergård VTT:ltä uskoo, että semiautomatiikka muodostuu käytännöksi. Toimittaja siis viimeistelisi koneen tuottamaa tekstiä ja määrittelisi automaattiohjelmille uutismallit.

"Tulevaisuudessa kaikki toimittajat ovat jossain määrin tällaisia metatoimittajia", Södergård sanoo.

Taustalla on mediatalojen pyrkimys automatisoida rutiininomaisinta toimitustyötä, jotta toimittajat voisivat jatkossa keskittyä muun muassa haastavampien erikoisjuttujen tekemiseen.

Automatiikkaa on jo kokeiltu uutistuotannossa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen uutistoimisto Associated Press AP sekä talouteen keskittyvä Bloomberg ovat hyödyntäneet automatisaatiota. Lisäksi maailmalla on tehty myös urheilu-uutisia automaattisesti.

"On odotettavissa, että myös muita uutistyyppejä voidaan automatisoida tiettyyn pisteeseen saakka, riippuen tietyn datan saatavuudesta. Vaativampi journalistiikka – kuten pääkirjoitukset ja syvälle luotavat artikkelit – jää kuitenkin ihmisten tehtäväksi", journalistiikan tutkija Carl-Gustav Lindén Helsingin yliopistoon kuuluvasta Svenska social- och kommunalhögskolanista sanoo.

Immersive Automation -hankkeen päärahoittajana on Tekes Media remake -ohjelmansa kautta. Hankkeessa ovat mukana myös Viestintäalan tutkimussäätiö, Sanoma, Alma Media, Conmio, Streamr, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino, KSF Media sekä Svenska Kulturfonden.