M&M:n ja Taloustutkimuksen Brändien arvostus -tutkimuksessa yksityinen hoiva-ala on pudonnut arvostuksessa kaikkein alimmas, vedonlyönnin ja rahapelien alle.

Tutkimuksen lisänä oli tänä vuonna ensi kertaa kasvuyritys VibeVisionin tutkimus, jossa selvitettiin, millaisia tunteita brändit ihmisissä herättävät. Hoiva-alan heikkous näkyi myös tässä selvityksessä. Yritysten tunneprofiili oli vain 29-prosenttisesti positiivinen. Neljästä tutkitusta kaikkein positiivisimmin suhtauduttiin Mehiläinen Hoivapalveluihin, josta koetuista tunteista tasan puolet oli positiivisia. Muut eli Aava (38 %), Attendo (10 %) ja Esperi Care (4 %) jäivät selvästi negatiivisen puolelle.

Esperi Care jäi Taloustutkimuksen mittauksessa viimeiseksi eli 534. sijalle, Attendo pykälän edelle ja Mehiläisen Hoivapalvelut sijalle 469. Aava oli taloustutkimuksen selvityksessä mukana kategoriassa ”lääkäriasemat”, joten sen sijoitus (308.) ei ole täysin vertailukelpoinen.

Taloustutkimuksen otokseen pääsivät mukaan ne brändit, joiden spontaani tunnettuus oli riittävän suuri, eli Esperi Care on selvästi Suomessa laajasti tunnetuista brändeistä huonoin.

Tulos ei Esperin osalta liene yllätys ottaen huomioon, miten järkyttäviä uutisia yrityksen toiminnasta on vajaan kahden vuoden sisään tullut julkisuuteen. Tuottojen repiminen vanhusten selkänahasta on jäänyt hyvin vastaajien mieliin, sillä peräti 47 prosenttia heistä oli ärtyneitä ja 25 prosenttia pettyneitä yritykseen. Attendo ei paljoa paremmin pärjännyt, ärtymystä ilmaisi runsas 40 prosenttia ja pettymystä joka viides. Esperi Caren kohdalla vahvinta ärtymystä eli raivostumista tunsi 15 prosenttia, kun Attendon kohdalla raivostuneita oli kuusi prosenttia. Raivostuneiden osuus sisältyy ärtyneisiin.

Esperi ja Attendo pitivät Taloustutkimuksella perää myös viime vuonna. Tuolloin yrityksistä kommentoitiin M&M:lle, että mainehaittojen korjaamiseen kuluu vuosia. Asiaa ei ole varmasti auttanut, että epäkohtia ja kielteisiä uutisia on noussut julkisuuteen vielä tänäkin vuonna. Esimerkiksi huhtikuussa kerrottiin traagisista koronakuolemista Attendon ja Mehiläisen yksiköissä.

Syyt kielteisten tunteiden takana tuntuivat liittyvän erityisesti mielikuviin. Huono maine ja voiton tavoittelu olivat yleisimmät perusteet Attendon ja Esperin kohdalla. Erityisesti ärtyneisyyden taustalla oli voiton tavoittelu. Myös Mehiläisen koettiin tavoittelevan voittoa, mutta yleisin syy tunteiden takana oli kuitenkin hyvä palvelu.

Yleisimmät Mehiläisestä koetut tunteet olivatkin tyytyväisyys ja rauhallisuus. VibeVision toteaa analyysissaan, että kaikkein positiivisimmin yrityksiin suhtautuivat ne, jotka olivat jollain tapaa käyttäneet niiden palveluita. Suurin syy rauhallisuuteen oli hoidon laatu ja tyytyväisyyteen hyvä palvelu. Mehiläisen tapauksessa lääkäriaseman vahvempi ja tunnetumpi brändi satoi myös hoivapalvelujen laariin.

”Vaikka Mehiläisen kohdalla tuo tarkennus hoivapalveluista oli, ihmisten tunnemielikuvaan vaikutti hyvin paljon se, että he olivat käyttäneet vaikkapa Mehiläisen työterveyspalveluita. Eivätkä vastaajat näitä erotelleet. Mehiläinen Hoivapalveluihin vastattiin esimerkiksi, että hyvin toimii sairaalapalvelut tai terveydenhoito”, VibeVisionin toimitusjohtaja Julia Flovén kertoo.

Aavan tulosta painoi erityisen paljon välinpitämättömien osuus, sillä yritys tunnetaan huonosti. Yrityksen hoivabrändi eli Uudenmaan Seniorikodit ei päässyt edes mukaan Taloustutkimuksen mittaukseen ja VibeVisionilla Aavasta puhuttiin vain Aavana. Välinpitämättömien jälkeen korostuivatkin rauhallisuus ja tyytyväisyys. Aava herätti hoiva-alan yrityksistä myös vähiten ärtymystä, pettymystä ja hämmennystä.