Yhteiskunta

Aleksi Ylä-Anttila 8.11.2018 15:14

Tunteisiin vetoava kampanja ottaa kantaa Down-henkilöiden puolesta: "He ovat vahvoja lähettiläitä omalle asialleen"

Kuvakaappaus YouTube-videolta
Kampanjafilmillä esiintyvät Down-henkilöt vetoavat oman asiansa puolesta suorapuheisesti ja koskettavasti.

Down-henkilöt tarvitsevat kampanjoivan etujärjestö CDSS:n mukaan enemmän erityistukea ja huomiota.

Downin oireyhtymän kanssa syntyneiden eli Down-henkilöiden etuja Kanadassa ajava järjestö Canadian Down Syndrome Society (CDSS) on toteuttanut mainostoimisto FCB:n kanssa tunteisiin vetoavan kampanjan, jonka keskiössä on vetoomus saada Down-ihmiset mukaan uhanlaisten lajien listalle. Kampanjasta uutisoivat muun muassa Adweek ja The Drum.

Listalle kuuluvat eläimet saavat erityistukea ja -huomiota. Järjestö huomauttaa, että Down-henkilöiden määrä on kääntynyt viime vuosina laskuun etenkin Yhdysvalloissa. Kun Downin oireyhtymän kanssa syntyneiden ihmisten määrä vähenee, heidän on vaikeampaa saada äänensä kuuluviin.

Tämä asettaa järjestön mukaan Down-henkilöt heikompaan asemaan ja vaarantaa heidän mahdollisuutensa saada koulutusta sekä muita hyvän elämän kannalta tärkeitä asioita. He tarvitsevatkin järjestön mukaan nyt enenevässä määrin erityistukea ja -huomiota.

Hankkeen keskiössä on sarja kampanjafilmejä, joista yhdellä kuvataan kanadalaisia Down-henkilöitä pukeutuneina muun muassa jääkarhu-, leijona-, panda- ja -sarvikuonoasuihin. Nämä eläimet kuuluvat uhanalaisten lajien listalle.

Mainosten lanseeraus on ajoitettu Kanadassa järjestettävälle Downin oireyhtymälle omistetulle tietoisuusviikolle (Canadian Down Syndrome Awareness Week). Down-henkilöt vetoavat ihmisiä allekirjoittamaan järjestön verkkosivuille sijoitetun vetoomuksen Down-henkilöiden hyväksymisestä uhanlaisten lajien listalle. Vetoomus tehdään yhdessä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton kanssa.

CDSS luovuttaa vetoomuksen Yhdistyneille Kansakunnille 21. maaliskuuta, jolloin vietetään kansainvälistä Downin oireyhtymä -päivää. Yhtäkään ihmisryhmää ei ole toistaiseksi koskaan hyväksytty uhanalaisten lajien listalle. Vaikka vetoomus ei johtaisi toivottuun lopputulokseen, CDSS toivoo projektin herättävän keskustelua Down-henkilöiden tarpeista.

CDSS:n hallituksen puheenjohtaja Laura LaChance huomauttaa, että Down-henkilöt kohtaavat huomattavasti enemmän haasteita kuin suurin osa ihmisistä, ja siksi he tarvitsevat enemmän tukea kuin saavat.

"Oli kyseessä sitten alhainen tukiohjelma koulutukselle, korkeammat työttömyysprosentit, pitkittyneet jonotuslistat sopiville asunnoille tai kielteinen yleinen käsitys tai stigma, Downin oireyhtymän kanssa elävien ihmisten kohtaamat haasteet eivät ole vähenemässä, vaan ne kasvavat", LaChance sanoo.

Eläinten asut antavat kampanjalle voimakkaan tunnelatauksen. Mainostoimisto FCB:n luova johtaja Jeff Hilts toteaa, että keskiössä ovat kuitenkin itse mainoksissa esiintyvät ihmiset ja heidän uniikit persoonansa.

"Meidän tehtävämme on vangita heidän persoonallisuutena sekä se, kuinka omaperäisiä he ovat. He ovat leikkimielisiä, suorapuheisia ja vahvoja lähettiläitä omalle asialleen", Hilts sanoo.

Downin oireyhtymän aiheuttaa trisomia 21-nimellä tunnettu kromosomihäiriö. Oireyhtymälle ominaisia piirteitä ovat keskivertoa lyhyempi koko sekä tietyt tunnistettavat kasvonpiirteet. Oireyhtymä aiheuttaa usein myös keskimääräistä alhaisemman älykkyysosamäärän, mutta älylliset kyvyt vaihtelevat hyvin paljon ihmisestä riippuen ja jokut Down-henkilöt ovat lähes normaalilla älykkyystasolla. Oireyhtymä on saanut nimensä sen 1800-luvulla kuvanneen lääkärin John Langdon Downin mukaan.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Rekrytointikampanjat

20.08.2019 10:11

Mirum pullotti hikeä houkutellakseen osaajia

Creative Essence -tuoksua aiotaan lähettää sopivimmille oman portfolionsa Mirumin rekrytointikampanjan verkkosivulle jättäneille työnhakijoille.