Evankelis-luterilaisen kirkon olisi siirryttävä seurakuntataloilta digitaaliseen mediaan ja satsata viestintään ja medianäkyvyyteen, jos se haluaa tavoittaa suomalaisia nykyistä laajemmin.

Näin todetaan kirkkohallituksessa asiantuntijatyönä laaditussa raportissa, jossa tarkasteltiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystehtävää eli missiologiaa tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa. Raportin suosituksissa mainitaan lähetystyön edistämisen keinoina niin Youtube kuin hakukoneoptimointi.

Raportin mukaan yhteiskunnallisen muutoksen myötä kirkon perinteiset tapahtumat ei enää tavoita suomalaisia laajalti.

"Siksi kirkon ei kannata perustaa toimintaansa vain seurakunnan tiloissa järjestettäviin tapahtumiin, vaan on panostettava uudella tavalla näkyvyyteen medioissa ja yhteisölähtöiseen työhön esimerkiksi oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kauppakeskuksissa. Kirkon on suuntauduttava sinne, missä ihmiset jo käyvät maailmankatsomuksellista keskustelua eli erilaisille – myös digitaalisille – foorumeille", raportti suosittaa.

Raportin toimenpide-ehdotuksissa kirkkoa kannustetaan nykyistä markkinointihenkisempään toimintaan mediassa. Taustalla on raportin havainto siitä, että suurin osa kirkon jäsenistä ylläpitää kirkkosuhdettaan median kautta.

Raportti kehottaa satsaamaan strategiseen viestintään myönteisen mielikuvan luomisessa. Tässä viestinnässä ohjeistetaan hyödyntämään uusimpia teknologia välineitä.

"Aktiivisella läsnäololla sosiaalisessa mediassa sekä internetin suosituimmilla alustoilla (esimerkiksi Youtubessa) tulee pyrkiä siihen, että ihmisten suhde Jumalaan voisi vahvistua tai jopa löytyä median kautta", raportissa todetaan.

Raportissa kannustetaan myös esimerkiksi hakukoneoptimoinnin hyödyntämiseen:

"Näkyvyys on yksi avaintekijä, ja esimerkiksi hakukoneoptimoinnin merkitystä ei tule aliarvioida."

Raportin mukaan kirkon kannattaisi myös pyrkiä henkilölähtöisyyteen, sillä nykyään kirkkoon kuuluminen mielletään instituutioon kuulumisena. Raportin mukaan ihmisille on merkittävää, tuntevatko he muita kirkossa käyviä tai seurakunnan työntekijöitä.

Piispainkokous käsitteli raporttia tällä viikolla, ja tavoitteena on herättää asiasta laajaa keskustelua kirkossa.

Evankelis-luterilaisilla kirkolla ja joillakin seurakunnilla on jo ollut jo hankkeita, joissa on hyödynnetty uusia mediakanavia. Kirkko on alkanut esimerkiksi jakaa parisuhdeneuvoja Vauva.fi-sivustolla, pistänyt pystyyn chat-palvelun Jodelissa ja tehnyt yhteistyötä some-vaikuttajien kanssa.