Suomalaiset millenniaalit luottavat yritysjohtajiin vähemmän kuin ikäpolvensa ihmiset maailmalla, osoittaa Deloitten selvitys.

Suomalaisista millenniaaleista vain viisi prosenttia kokee, että yritysjohtajat tarjoavat täsmällistä ja luotettavaa tietoa. Globaalisti millenniaalien luottamusluku on kolminkertainen Suomeen verrattuna, tosin maailman millenniaaleistakin yrityspäättäjiin luottaa vain 16 prosenttia.

Suomessa tutkimukseen osallistuneet millenniaalit eivät usko, että yritysjohtajat vaikuttaisivat yhteiskuntaan positiivisesti. Ainoastaan joka viides Deloitten tutkimuksen vastaaja katsoo, että yrityspäättäjillä on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.

”Tänä vuonna tutkimustulokset ovat jälleen hyvin mielenkiintoiset Suomen osalta. On selvää, että millenniaalimme odottavat päättäjiltä ja yritysjohtajilta heidän perinteisiä vastuualueitaan merkittävästi laajempaa positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen arvioi tuloksia tiedotteessa.

”Oman yrityksen menestyksekäs johtaminen ei riitä, vaan johtajien on osoitettava vastuunkantoa laajemmissa yhteiskunnallisissa haasteissa käytännön toimillaan.”

Deloitten tutkimuksen mukaan millenniaalien luottamus sekä yrityspäättäjiä että tietolähteitä kohtaan on pysynyt heikkona jo kolme vuotta peräkkäin vuosittain tehdyssä tutkimuksessa.

Deloitten kaksiosaiseen tutkimukseen vastasi yhteensä 18 426 millenniaalia ja Z-sukupolven edustajaa 43 maasta marras-tammikuussa sekä 9 102 henkilöä 13 maasta välillä huhti-toukokuussa. Suomesta vastaajia oli 319. Tutkimuksen millenniaalit ovat syntyneet vuosina 1983–1994 ja Z-sukupolven edustajat vuosina 1995–2003.