Mainostoimisto Hasan & Partners julkaisi eilen Facebook-sivuillaan kirjoituksen, jossa se puolusti sen Bioenergia ry:lle toteuttamaa Turveinfo-kampanjaa.

Hasan & Partnersin hallituksen puheenjohtaja Ami Hasan kertoo, että yhtiö on joutunut myrskyn silmään siksi, että se on helppo kohde tunnetun brändinsä vuoksi. Se, että huomio kiinnittyy lähes yksinomaan Hasan & Partnersiin, tuli mainostoimistolle yllätyksenä.

”Normaali ammutaan viestinviejä -taktiikka. Niin kauan, kun mainostaminen pysyy lain puitteissa, se on ihan okei.”

Ami Hasan kertoo, että mainostoimistolla alun alkaen oli tiedossa, että kyseessä on arka aihe. Hasanin mielestä kritiikin esittäjät haukkuvat väärää puuta, sillä mainostoimiston syyllistäminen ei vaikuta turvetuotantoon.

Hasan selventää, että mainosten ärhäkkä sisältö päätettiin yhdessä mainostoimiston ja Bioenergian kanssa. Kampanjan printti- ja ulkomainoksissa suomalainen turvetuotanto rinnastetaan vanhustenhoitoon ja Venäjä-suhteisiin. Hasan arvioi kampanjaa onnistuneeksi, koska se on huomattu.

”Jossakin on pieni, ärhäkkä aktivistiryhmä, joiden mielestä soita pitäisi suojella. Toisen ryhmän mielestä niitä ei pitäisi suojella. Tämä ryhmä on enemmistössä, koska laki on säädetty niin kuin se on. Näin toimii demokratia. Sitten on olemassa meidän asiakasryhmä eli Bioenergia ry, joka haluaa tuoda esiin näkökantansa. Ensin mainittu aktivistiryhmä haluaa purkaa turhautumistaan tai tuoda esiin mielipiteensä. He eivät ilmeisesti ole löytäneet muuta ukkosenjohdatinta siihen kuin meidät.”

”Tähän kannattaa niin mainostoimistojen kuin muidenkin yritysten tottua tässä somen ja vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa.”

Ei eettistä ongelmaa

Ami Hasanin mielestä Hasan & Partnersin toiminta on hyvällä eettisellä pohjalla. Hän selvittää, että Hasan & Partners on tunnettu tarkasta harkinnastaan.

”Kyllä meillä aina ollut eettistä pohdiskelua. Nautimme mainetta siitä, että olemme kieltäytyneet muutaman presidenttiehdokkaan vaalikampanjasta ja myös muutaman poliittisen puolueen vaalikampanjoista. Kyllä me yleensä käymme läpi sen pohdiskelun.”

Tekikö Hasan & Partners oikean ratkaisun lähtiessään tekemään Turveinfo-kampanjaa?

”Mielestäni teimme. Oli tiedossa, että turpeen käyttöä vastustavia ryhmiä löytyy. Samat ryhmät vastustaisivat öljynporaamista, jos se tapahtuisi heidän lähellään. Se tapahtuu vain naapurimaassa, joten sitä ei tarvitse niin paljon vastustella.”

Asiakas tarjoaa faktat

Ami Hasan kertoo, että faktat mainostoimisto saa aina asiakkaaltaan. Hasan sanoo, että loppupeleissä mainostaja on laillisesti vastuussa mainosten sisällöstä. Kampanjaa on tähän mennessä kritisoitu väärien faktojen julkaisemisesta.

”Ensin tarkistamme, että asiakkaan tuote on lainmukainen. Useimmat faktat saamme asiakkailtamme. Kyllä me tietysti vähän googlailemme. Kuten tiedät, se ei ole mikään tae, että faktat ovat oikein.”

”Väärien faktojen julkaiseminen on Suomessa lailla kielletty. Jos joku on sitä mieltä, että faktat ovat vääriä, hänen kannattaisi haastaa Bioenergia asiassa. Ei vääriä faktoja saa julkaista.”

Ami Hasanin mielestä moni luontoa saastuttava asia jää kritisoijilta huomaamatta.

”Kyllä ymmärtääkseni liikennelentäminen rasittaa maapalloa enemmän kuin turvesoiden hyödyntäminen. Sen minä tiedän faktana, että muoviset hammasharjat rasittavat kaikkein eniten. Harvasta löytyvät ne ihmiset, jotka vastustavat liikennelentämistä tai hammasharjoja.

”Vielä harvemmassa ovat ne mainosmiehet, jotka tässä markkinatalousyhteiskunnassa kieltäytyisivät tekemästä mainoksia näille kahdelle tuoteryhmälle.”

Hasan & Partnersin Facebook-viestissä Turveinfo-kampanja rinnastettiin heidän Plan International ille tekemiin kampanjoihin. Hasanin mukaan Plan mainittiin kommentissa eräänlaisena epäkaupallisena verrokkina, jonka kampanjat perustavat faktoihin.

”Toimitusjohtajamme on jutellut Planin kanssa. En usko, että asian kanssa on sen kummempia ongelmia. Tietääkseni Planin toimintatavat ovat myös laillisia ja puhtaita. Hyvällä asialla hekin ovat, mutta varmaan sitäkin joku vastustaa.”