Valtaosalle suomalaisista digitaalinen asiointi ja perinteinen paikan päällä asiointi ovat toisiaan täydentäviä eivätkä toisiaan poissulkevia toimintatapoja, selviää DNA:nDigitaaliset elämäntavat -tutkimuksesta.

Myös monille tutkimuksen vanhimman ikäryhmän (65-74-v.) vastaajista digitaalinen asiointi on jo luontevaa – esimerkiksi veroilmoituksen he tekevät paljon mieluummin verkossa kuin paperilla.

Tutkimuksen perusteella sekä digitaalinen asiointi että perinteinen kivijalka-asiointi ovat suomalaisille tärkeitä: kolme neljästä (75 %) vastaajasta kertoo haluavansa asioida monipuolisesti molemmilla tavoilla tilanteen ja asian mukaan. Myös yli 65-vuotiaista 64 prosenttia vastaa näin.

Merkittävä osa vastaajista on kuitenkin selkeästi digi-ihmisiä. 29 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoo, että tahtoisi hoitaa lähes kaiken asiointinsa verkossa tai mobiilisti.

Digitaalisen asioinnin suosio kasvussa

Digitaalisen asioinnin suosio on kasvanut tasaisesti vuoden takaiseen verrattuna, ja myös iso osa kyselyn vanhimman (65-74-vuotiaat) ikäryhmän vastaajista pitää monissa palveluissa netti- ja mobiiliasiointia hyvänä tai jopa mieluisampana vaihtoehtona.

"Alle 74-vuotiaista suomalaisista lähes kaikki hoitavat asioitaan digitaalisesti, enemmän tai vähemmän. Eroja on käytön moninaisuuden lisäksi siinä, miten digiasiointiin suhtaudutaan. Myös iäkkäämmistä ihmisistä osa on hyvin sujuvia netti- ja mobiilipalveluiden käyttäjiä ja valitsee tämän asiointimuodon mielellään, osa suhtautuu digitalisaatioon kielteisesti ja vähän ärtyneestikin", kiteyttääa DNA:n tutkimustoiminnasta vastaava osastopäällikkö Niina Hagman.

Suomalaisten digitaalisen asioinnin mieluisuus vaihtelee hyvin paljon palvelusta riippuen. Kaksi kolmesta (67 %) tutkimusvastaajasta hoitaa pankkipalvelut mieluummin digitaalisesti kuin käymällä konttorilla ja vain 23 prosenttia suosii konttorissa asiointia. Vaatteiden ostaminen sen sijaan tehdään edelleen mieluummin vaatekaupassa kuin netissä.

Ruokaan liittyviä ostoksia on kyselytutkimuksen perusteella tehnyt digitaalisesti vasta 23 prosenttia suomalaisista, mutta valmiutta tähän on paljon: peräti 82 prosenttia vastaajista kertoo, että ruokaostosten tekeminen netissä olisi lähtökohtaisesti heille yhtä hyvä vaihtoehto kuin kaupassa käynti.

Yli 65-vuotiaissa paljon innokkaita netin käyttäjiä

Kyselyyn vastanneet 65-74-vuotiaat asioivat jo monissa asioissa digitaalisesti. Peräti 97 prosenttia heistä on DNA:n julkaiseman tutkimustiedotteen mukaan hoitanut pankkiasioitaan digitaalisesti. Esimerkiksi lääkärille on varannut ajan netissä 84 prosenttia. Veroilmoituksen on tehnyt verkossa 67 prosenttia 65-74-vuotiaista vastaajista.

Ikääntyneempien keskuudessa myös digiasioinnin mieluisuus on lisääntynyt. Kaksi kolmesta (64 %) hoitaa pankkiasiat mieluummin digitaalisesti ja myös veroilmoitus tehdään mieluummin verkossa (47 %) kuin paperilla (24 %).

Myös verkkopalveluiden ja sosiaalisten medioiden käyttö on ylipäätään varsin yleistä kyselyn vanhimmassa ikäryhmässä (65-74 v.). Facebook issa on peräti 70 prosenttia 65-74-vuotiaista vastaajista ja Instagram issa 20 prosenttia. Neljä prosenttia on jopa nuorten suosimassa Snapchat issa. Kaksi kolmesta (66 %) katsoo Youtube-videoita ja deittipalvelu Tinder issäkin paljastaa olevansa 3 prosenttia 65-74-vuotiaista.

Kaikki yli 65-vuotiaat eivät suhtaudu digitaalisuuteen pelkästään myönteisesti. Noin kolmannes (32 %) kokee, että uusien asioiden perässä pysyminen on ainakin jonkin verran vaikeaa. Varsin suurta joukkoa (45 %) myös ärsyttää ainakin jossain määrin uusien digitaalisten termien ja palveluiden tulva.

DNA:n Digitaalisten elämäntapojen -tutkimukseen vastasi 1005 15-74-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2017. Tutkimuksen tulokset on painotettu Suomen väestöä edustaviksi.